Blogginlägg 5

Hej jag vill börja veckans inlägg med att säga att jag har preliminärt bokat in ett seminarium den 13/1 – 2017. Jag har ingen tid bokad än men vi skall försöka lägga det den dagen och jag och min handledare har börjat diskutera vilka som skall bjudas och hur mycket tid jag kommer behöva. Anledningen till att vi lägger det efter årsskiftet är för att då är det projekt jag har varit kopplat till avslutat och jag kan därmed komma med lite fler slutssater samt att min rapport har deadline samma dag och då blir det lättare för mig att skapa seminariet utefter min rapport.

Det andra jag också är glad att meddela är den mötesmall jag skapa och pitchade till en på företaget var väldigt uppskattad och jag skall under nästa vecka presentera den för andra på företaget för att få ytterligare input. Det diskuteras även i nuläget att presentera den för fler grupper samt att koppla in ledningen för att presentera den för dem. Det är väldigt nervöst men det är också väldigt kul att jag nu har möjlighet att lämna något konkret kvar efter mig på företaget. Det kommer också vara en del som kommer finnas med på seminariet den 13/1 – 2017.

Under veckan som har varit så har jag försökt fundera mer över hur ledarskapet sköts på företaget. De anställda på företaget berättar om hur företaget har växt väldigt mycket under många år och att det har varit en väldigt platt organisation. Men i och med att det har växt har det blivit mer hierarkiskt dock upplever många att organisationen fortfarande är relativt platt. De tror dock samtidigt att det blir svårare att behålla den platta organisationen när ett företag växer.

Går vi sedan in på dagarna under veckan så kan vi börja från början med måndagen. Under den här dagen fick jag vara med på ett möte över telefon. Målet var att vidareutveckla arbetet från förra veckan med roller och processer samt mötestrukturer. Det var mitt första möte som jag inte har befunnit mig på samma plats som resten av deltagarna. Jag tyckte det var mycket svårare än vad jag trodde då kroppsrörelser inte syns genom telefonen. Detta kanske låter konstigt när jag beskriver det så här men det var mycket svårare att tänka på än vad jag trodde. Det var många gånger jag kom på mig själv med att sitta och nicka och för sedan komma på att de inte ser vad jag gör. Detta fick mig att reflektera över frågan om resor för att ha möten som vi har diskuterat under en av kurserna i Lärande och ledarskap. Jag förstår att det är dyrare och att det förstör miljön mycket mer att flyga människor till platser för att ha möten. Men att ha möten där man inte kan läsa av kroppsspråk samt har svårt att hänga med är ett stort problem och jag förstår fördelarna med att sitta i samma rum på ett helt annat sätt nu. Det finns dock möjlighet till videokonferens men det har också en del nackdelar. Jag säger inte att något av alternativen är bättre än något annat men bara att alla har sina för- respektive nackdelar och att jag har fått en annan syn på dilemmat.

Själva mötet gick bra tycker jag. Det var svårt att hänga med och att komma med input men det var väldigt lätt att lyssna  på diskussionerna som föregick på andra änden av samtalet och det var intressant att höra diskussionerna. Det var mycket som handlade om hur saker skulle struktureras och vad som skulle ändras från förra mötet. Jag hade möjlighet att komma med vissa inlägg. Främst var det om hur saker skulle formuleras och hur saker skulle framföras för att ge en ökad effekt. Detta diskuterades en hel del under kursen Leda individ och grupp men där jag kommer ihåg det mest ifrån är seminariet av Chan, P, W. (13/11-2015).

Jag kände samtidigt att jag ville höra hur det diskuterades för det kändes lite mer som jag kunde vara en “fluga på väggen” på ett annat sätt under detta mötet än vad jag har kunnat innan.

Under onsdagen var med på två mötet och det ena mötet var väldigt likt tidigare möten och det fanns inte mycket diskutera mer än hur effektivt tv-skärmen används under workshops och möten. Att hela tiden visa det som diskuteras för att lättare skapa en bild för övriga som deltar i mötet. Det andra mötet jag var på var lite annorlunda från tidigare möten. Strukturen av mötet och dess punkte var relativt lika tidigare möten men det som skilde sig var stämningen. Det var tre olika parter som inte riktigt såg lika på några punkter och det skapade en del diskussioner som blev argumentationer stundtals. Stämningen i rummet blev därmed väldigt stel under och efter mötet. Det som jag tyckte var imponerande var hur professionellt argumentationerna sköttes och även om det stundtals lät lite irriterat så lugnade det ner sig i slutändan och det var ingen som satt och var arg efteråt, inte synligt i alla fall. Detta är första gången jag är med om en sådan här situation och jag tyckte det var intressant att bevittna både för att stämningen blev som den blev och ingen vågade ge sig in i diskussionen men även hur professionellt det sköttes. Det är klart att det är en bra sak att försöka undvika argumentation i den mån det går men om det skulle behövas så är det viktigt att hålla det professionellt och det tycker jag de gjorde väldigt bra. Innan argumentationen började så försökte deltagarna att förklara sin åsikt och när inte det gick fram så argumenterade dem.

Torsdagen hade jag också två möten. Det ena var när fick pitcha min mötesmall och det andra var en utbildningen i ett av systemen. Det första mötet gick jättebra som jag nämnde tidigare och kommer få möjlighet nästa vecka att diskutera och utveckla det vidare vilket kommer bli otroligt roligt. Men jag skulle också ljuga om jag sa att det inte känns lite nervöst. Inte för att jag är orolig för att prata eller stå framför folk utan snarare att nu är det något jag har skapat som jag skall driva fram och hur det kommer mottas. Dock ser jag väldigt mycket framåt till det för jag tror det kommer bli otroligt kul och spännande.

Utbildningen jag var med på under torsdagen bedrevs som en lektion under VFU 1 och 2. Den inleddes med en genomgång och sedan fick deltagarna testa själva i programmet och mötesledaren gick runt och hjälpte dem. Efter mötet hade jag också ett mindre möte med mötesledaren och gick igenom mina reflektioner på hens begäran vilket är väldigt roligt att anställda i företaget vill höra vad jag har att säga om utbildningen. Jag diskuterade mina reflektioner och det var många saker som fick bekräftelse på att det var som jag trodde. Till exempel att några deltagare var tvungna att utgå under mötet men mötesledaren visste om detta på förhand. Det som jag kunde ge som konkreta reflektioner var att mötesledaren bör stanna upp och fråga lite mer om att få frågor. Det gick ibland väldigt många slides innan mötesledaren stannade upp och frågade om det var några frågor och då kände i alla fall jag att jag inte riktigt kom ihåg vad som var på första sliden. Det andra tipset jag kunde ge var att försöka sakta ner på tempot då det kändes väldigt stressat stundtals. Detta är ett bekymmer jag själv besitter har jag lärt mig under min praktik på skolor och därmed vet jag hur lätt det är att “skynda på” genomgången. Dessa är saker som jag personligen har fått feedback på i både VFU 1 och 2 av Sheila, så det var lite intressant att jag nu gav samma tips till någon annan.

Detta var det jag hade för den här veckan och nästa vecka ser jag otroligt mycket fram emot. Jag tror det kommer bli en väldigt givande vecka.