Blogginlägg 8

Hej, nu är det dags för det sista blogginlägget för denna praktik. Veckan har varit väldigt lugn med några möten och en workshop.

Måndagen bestod av en workshop som handlade om att öka trivseln hos en grupp på företaget. De utgick från en enkät som gruppen hade fått svara på innan. Det blev en del diskussion när resultatet presenterades då det var medlemmar av gruppen som både hade funderingar över hur sammanfattningen av resultaten hade gått till då de inte hade fått möjlighet att få se hur programmets algoritmer fungerade. Därmed blev det en del diskussioner om både detta men även att alla inte var nöjda med den sammanfattning programmet presenterade. Utöver detta blev det lite diskussioner om att gruppen hade gjort en liknande workshop tidigare utan att se någon förändring och de var då väldigt skeptiska över den här workshopen. Workshop ansvarige diskuterade varje punkt och försökte nå ett svar som alla parter var nöjda eller i alla fall nådde en punkt som de kunde hålla med om. Detta gick till större delen och sedan började de med workshopen. De använde sig av en modell de kallade 4D som stod för Discover, Dream, Design och Develop. Gruppen delades in i mindre grupper och fick sätta sig i olika rum och diskutera ett D i taget och sedan återsamlas och berätta vad de hade kommit fram till. I Discover fick de diskutera vad de hade för positiva saker i dagens läge. I Dream fick de drömma om hu de ville att det skulle vara. I Design fick de börja designa en lösning och i Develop fick de börja konstruera hur denna lösning skulle se ut. Jag tyckte det var ett intressant sätt att jobba och jag har sett en liknande modell användas på ett lärarmöte under VFU 2. Jag tyckte det verkade som ett bra sätt att jobba då det kopplar bra ihop med att involvera de anställda i företagets lösningar vilket skapar ökad passion och ytterligare involvering. Jag deltog inte i workshoppen utan observerade enbart då jag och mötesledaren kom fram till att det är bättre då jag inte påverkar lösningarna som var till för att förbättra gruppens sätt att arbeta och trivas på företaget.

Onsdagen var jag med på en utbildning i ett program som hölls. Jag har följt denna utbildningsserie under praktiken och det har varit kul att diskutera med utbildaren hur det har gått och vad som skulle kunnat göras bättre efteråt. Det märks att utbildaren hela tiden tar till sig det vi diskuterar om vilket är jättekul. Under den här utbildningen så var det bland annat en deltagare som uttalade sig väldigt konstigt angående vissa saker hen pratade om och var bland annat nedvärderande mot andra avdelningar. Jag pratade med utbildaren efteråt om detta och hen var medveten om betendet och hade pratat med personen i fråga innan om detta och det hade blivit mycket bättre. Utbildaren trodde också att det kan ha varit så att hen som uttalade sig inte tänkte på hur vissa saker kunde uppfattas och det var därmed det lät konstigt sedan höll hen med att det inte var ok att säga vissa saker och det var därför utbildaren bröt diskussionen och bad att den skulle tas efter utbildningen istället. Jag lade också märke till vad jag upplevde som undertryckt frustration hos vissa deltagare när det pratade med vissa andra deltagare. Om detta var något som var sant eller inte vet jag inte men jag diskuterade även detta med utbildaren efteråt att det en sak att hålla utkik efter då det lätt kan leda till ytterligare problematik i framtiden.

Torsdagen var jag med på avslutningen av en utbildning som pågått under hösten. Jag hade diskuterat med utbildaren inför det här mötet om att försöka avsluta kursen på ett positivt sätt och få deltagarna själva att reflektera över vilka saker som varit bra under kursen. Utbildaren hade därmed planerat in brainstorming för att ta fram det deltagarna upplevde att de hade lärt sig eller förbättrat genom utbildningen. De fick sitta i mindre grupper och diskutera och sedan berätta i helklass vad de hade pratat om och utbildaren skrev upp det på en tavla. Utöver detta så presenterade utbildaren en översiktlig plan för ett annat projekt som skall lanseras under kommande år. Därefter avslutades mötet med en fika. Jag tyckte det var ett bra möte/lektion och det kändes som gruppen gick därifrån med det som utbildaren hade tänkte att de skulle ta med sig. Det som jag inte tyckte riktigt gick fram dock var presentationen av lanseringen. Det kändes som att gruppen inte riktigt tog emot allt som var tänkt. Däremot fick de se projektet och hur det var utformat och jag tror det var kärnan i det hela.

Eftersom detta är mitt sista blogginlägg så skulle jag vilja snabbt sammanfatta min praktik. I det stora hela tycker jag det var varit en väldigt lärorik upplevelse. Det har både varit kul och spännande och även om detta är mitt sista blogginlägg så planerar jag att vara på företaget några gånger till efter nyår. Det jag också skulle vilja nämna är att jag har fått stor insikt i företag gällande det vi har läst om i kursen som löper parallellt med praktiken. Inte allt men en hel del och jag har kunnat använda boken Project Management av Maylor, H för att bidra till flera diskussioner och även för egen reflektion. Utöver detta har jag fått möjlighet att vara med på en hel del saker på företaget bland annat har jag fått möjlighet att utveckla en mötesmall som fokuserar på de mjuka värdena när ett möte hålls och denna har varit utformad med stor hjälp från kursen Leda Individ och grupp som Caroline Ingelhammar höll i under vårt första år på Lärande och ledarskap. Jag har också fått möjlighet att hjälpa till att utveckla utbildningarna på företaget genom att ha möten med utbildningsledare och för det har kurserna VFU 1 och 2 samt NTL 1 och 2 hjälpt otroligt mycket. I vissa lägen har jag även fått använda mig av de psykologiska aspekter som vi har pratat om i olika kurser och jag fick även möjlighet till att prata om de olika lärandemodeller som beskrevs i kursen analysera lärande. Så sammanfattningsvis är jag jättenöjd med den här praktiken och jag känner att jag har växt i både förståelse för företag men också förståelse i hur jag kan omsätta den kunskap jag nu besitter efter dessa år på lärande och ledarskap i praktiken och i vilka område jag kan verka. Jag känner att den här praktiken har jag gett mig en helt ny förståelse för vad jag kan tillföra till företag.


Med detta vill jag avsluta mitt sista blogginlägg och tacka för den här praktikperioden. Det har som sagt varit en väldigt lärorik, intressant och rolig upplevelse. Som har gett mig många intryck och en ny syn på min framtid, så tack så mycket och tack för den här kursen. 

Tack för mig

//Rickard Hallberg

Blogginlägg 7

Hej nu är det dags för sjunde veckans inlägg. Den här veckan har varit en väldigt lugn vecka med mycket eget arbete. Jag har inlett skrivandet av min rapport samt jobbat med en del förbättringar för min mötesmall då jag fick en del feedback under förra veckan. Dessa var att bland annat planera för regler för mail, dokumentation och utöka sammanfattningen av ett möte.

Under måndagen var jag med på två möten. Det första mötet var ett kort möte som agerade som en forma av avstämning samt tydliggörandet av ett problem. En av deltagarna var med via telefon och det var också hen som höll i större delen av mötet. Det jag reagerade över då var att det verkade som att det fungerade mycket lättare att vara med i mötet då den som ansvarade för det var över telefon snarare än att en av deltagarna var det. Speciellt under detta möte då mötesledaren förklarade en hel del och frågor ställdes i huvudsak efteråt.

Nästa möte var en genomgång av governence processen som jag har varit kopplad till. Detta var ett roligt möte och det var intressant med den input modellen fick. Utöver detta fick jag själv var med i diskussionen en hel del och det diskuterades olika lärarmodeller och förändringmodeller. Detta gjorde att jag kände mig väldigt delaktig. Bland annat så diskuterades det hur förändringar påverkar organisationer samt Blooms Taxonomi som är en modell som förklarar ett sätt att lära sig en egenskap genom 6 steg.  Minnas – Förstå – Tillämpa – Analysera – Värdera – Skapa. Jag kände igen denna modell från någon av de första kurserna på Lärande och Ledarskap och jag var aktivt med och diskuterade hur denna kan användas. Det skall bli kul att se hur de väljer att gå tillväga framöver.

Det har varit en hel del eget arbete denna veckan och jag har utnyttjat tiden till att skriva på min rapport samt att jag har jobbat med mötesmallen som jag skapat. I mötesmallen har jag jobbat med att få in de åsikter som jag fick från mötet när jag presenterade mallen. Dessa var att lägga in hur mail skall hanteras inför möten, hur dokumentation skall skötas under möten och utökade tankar om sammanfattningen. Utöver detta har jag börjat översätta mallen till engelska för att den skall ha större möjlighet att användas i hela företaget.

Under torsdagen var jag med på två möten utöver mitt egna arbete. Det första mötet var en utbildning av en av de system företaget har. utbildningen var väldigt lik tidigare utbildningar jag varit på och det märktes ännu mer hur läraren tar till sig av det jag säger. Under detta mötet visade lärare agendan visuellt och gick igenom punkt för punkt samt att hen beskrev vad målet var med mötet. Dessa punkter är alla saker som jag har gett feedback på innan och som jag har med i min mötesmall. Under utbildningen var det vid ett tillfälle där en deltagare ställde en fråga som ledde till en större diskussion och det märktes att irritationen växte i rummet. Jag lade märke till en “domination technique” (Jan Wickenberg, 2/12 – 16) som användes väldigt mycket och det var att avbryta den andra mitt i deras meningar, detta användes av båda parter. Det slutade med att ledaren till slut tog ställning och sa att detta får diskuteras vidare efter mötet vilket alla parter höll med om. Därefter fortsatte utbildningen utan fler incidenter.

Det andra mötet under dagen handlade om att knyta ihop olika avdelningar i arbetet med ett program. Det som var intressant med det här mötet var att höra de olika inriktningarna och expertiserna de människor som var besatt. Alla hade sin egna nisch på hur de skulle tackla en viss aspekt av problemet. Det som också var kul var att se hur likt det var projekt som jag har haft under min tid på IT på Chalmers. Det var också spännande att se hur salen och dess utrustning utnyttjades på ett helt annat sätt än tidigare möten. Både skärm, tavla och rummets storlek utnyttjades. Det gjorde det extra lätt att följa tankegångarna och hur de olika områden tänkte kring sina lösningar och problem. Jag tror att detta även var samma upplevelse som de andra deltagarna fick under mötet då det inte ställdes så mycket frågor vad de menade utan mer förslag på hur de kunde gå vidare.

Det sista jag vill prata om under detta blogg inlägg är att jag kommer fortsätta att vara på företaget under mina egna studieveckor och kommer fortsätta att följa stabileseringsteamet som jag har varit med under dessa veckor. Därför kommer jag fortsätta att boka in mig på möten och jag tänker att jag samtidigt kan arbeta med min rapport. Med det vill jag avsluta detta inlägg och blicka fram mot nästa vecka.

Blogginlägg 6

Nu är det dags för mitt sjätte inlägg under den här praktiken. Det har varit en vecka av blandade känslor och upplevelser. Den har bestått av dagar med många möten och dagar med mindre möten men med mer eget arbete. Jag känner mig nu som en del av företaget. Det känns som jag får vara med på väldigt mycket och min input efterfrågas vilket som jag har sagt innan är väldigt roligt.

Det första jag vill börja prata om i det här inlägget är den utbildning som jag var med på. Jag har varit på liknande utbildningar innan och jag har fått möjlighet att ge feedback till den som håller i utbildningen på förfrågan. Detta har jag skött på samma sätt som jag fick feedback under VFU-perioderna. Jag tittar på hur mötesledaren beter sig både hur hen framför material men även hur hen beter sig mot gruppen. Under utbildningen den här veckan var det väldigt likt tidigare utbildningar men jag märkte att min input jag gett efter förra utbildningen fanns i tankarna hos läraren, exempelvis så var genomgången mycket lugnare denna gången. Ett sak som hände under utbildningen dock tycker jag är värd att titta närmare på. Under en del av utbildningen brast två deltagare ut i skratt över något de såg på sin dator. Detta avbröt läraren i sin genomgång och det blev lite stelt i rummet. Jag såg detta som lite av en utmaning av ledarskapet i rummet. Det som hände sen var att läraren frågade vad det var som var roligt och blev besvarad att det var en sak de såg bara. Det märktes att det blev irriterat i rummet och de som skrattade lyfte senare en punkt under mötet och den ena förklarade då varför de skrattat men det kändes som att det då var försent och att skadan redan var skedd. Detta beteende har jag inte sett på företaget innan men det var absolut något jag kunde koppla till tidigare erfarenheter under mina praktiker. Trots irritationen som uppstod så tyckte jag att mötesledaren uppträdde och besvarade situationen på ett bra sätt. Men jag blev dock lite förvånad att sådana här situationer även förekommer på företag.

Det andra mötet jag skulle vilja diskutera var ett möte där det diskuterades om en enkät som besvarats av ett team om hur de upplevde olika saker på företaget. Under tiden som svaren diskuterades planerades även en workshop för teamet som för att både gå igenom resultaten från enkäten men även för att låta teamet vara med och diskutera vilka förändringar de skulle vilja se och hur dessa skulle bedrivas. Workshoppen skulle utgå från modell som de hade på företaget och jag skulle få ta del av denna modell också vilket jag ser fram emot för jag ser det som en möjlighet att lägga till ännu en sak till i min kunskapsbank. Jag fick även inbjudan till att var med och se workshoppen vilket jag också tycker kommer vara intressant då jag kan se hur en större workshop på företag kommer gå till.

Under veckan fick jag presentera den mötesmall jag har jobbat med i några veckor om hur jag anser att möten kan förbättras på företaget genom mjuka värden. Jag har använt mig av följande bild som grund för arbetet som jag har hämtat från kursen leda individ och grupps första föreläsning av Caroline Ingelhammar.

skarmklipplig

Anledningen till att jag valt den här bilden är för att jag tycker det är bra grund för att skapa en mall om mjuka värden och där människor är det som är huvudfokus av min mall.

Jag har även använt mig av flera andra föreläsningar under specifikt kursen leda individ och grupp som till exempel Roy Bartilsson som hade dessa tre rader som jag tyckte fungerade väldigt bra som riktlinjer för arbetet:

Beordra mig och jag gör

Visa mig och jag lär

Involvera mig och jag förstår

Min presentation togs väl emot och jag fick lite nya punkter att lägga till i arbetet samt att det startade en hel del väldigt intressanta diskussioner kring andra områden på företaget. Bland dessa var hur placeringen av personer var på företaget och hur coaching sköttes. Det diskuterades även om att jag skulle fortsätta att arbeta med mötesmallen och presentera den ännu en gång för en annan grupp. I arbetet har jag även presenterat vilka regler och vilken struktur jag anser är viktiga att tänka på under ett möte utifrån min utbildning. Jag har också lagt en hel del tid på att skapa en mall som kan antingen användas i sin helhet eller så att det går att plocka enstaka delar om man tycker det är bättre. Anledningarna till detta är först och främst det Roy Bartilsson pratade om, i sitt seminarium under kursen leda individ och grupp, att implementera en förändring i ett företag alltid möts av motstånd och detta ville jag försöka minska genom att inte sätta mallen som ett krav. Den andra anledningen är utifrån intervjuer av anställda på företaget att det är väldigt stressigt och det är ont om tid. Därmed att tvinga anställda att använda hela mallen varje gång såg inte jag som ett verkligt krav. Arbetet med mallen är inte ännu klart men är på god väg och det är spännande att se vart detta leder.

Det sista mötet jag var med på under veckan som jag vill nämna var en workshop med det team jag följer i företaget. Materialet som arbetades med skall nu börja presenteras för ledningen och det märktes på tempot på mötet. Det var lite stressigare än vad det brukar vara trots att det var ett väldigt långt möte. Det börjar även märka på människor att de har börjat binda sig vid materialet och de driver sina punkter lite hårdare än vad jag har sett innan då det märks att de inte är “gifta” med sitt projekt som vi har pratat om i kursen learning and leading in dysfunctional organisations. Jag kommer tyvärr inte få vara med på dessa presentationer som skall ske för ledningen men det skall bli spännande att höra hur det har gått.

Det sista jag vill säga denna vecka innan avslutar detta blogg inlägg är att jag skrev fel datum för mitt seminarium och det rätta datumet är 20/1 – 17 men det är fortfarande av samma skäl som jag beskrev i förra blogginlägget.  Med det sagt så får jag tacka för mig denna veckan.

Blogginlägg 5

Hej jag vill börja veckans inlägg med att säga att jag har preliminärt bokat in ett seminarium den 13/1 – 2017. Jag har ingen tid bokad än men vi skall försöka lägga det den dagen och jag och min handledare har börjat diskutera vilka som skall bjudas och hur mycket tid jag kommer behöva. Anledningen till att vi lägger det efter årsskiftet är för att då är det projekt jag har varit kopplat till avslutat och jag kan därmed komma med lite fler slutssater samt att min rapport har deadline samma dag och då blir det lättare för mig att skapa seminariet utefter min rapport.

Det andra jag också är glad att meddela är den mötesmall jag skapa och pitchade till en på företaget var väldigt uppskattad och jag skall under nästa vecka presentera den för andra på företaget för att få ytterligare input. Det diskuteras även i nuläget att presentera den för fler grupper samt att koppla in ledningen för att presentera den för dem. Det är väldigt nervöst men det är också väldigt kul att jag nu har möjlighet att lämna något konkret kvar efter mig på företaget. Det kommer också vara en del som kommer finnas med på seminariet den 13/1 – 2017.

Under veckan som har varit så har jag försökt fundera mer över hur ledarskapet sköts på företaget. De anställda på företaget berättar om hur företaget har växt väldigt mycket under många år och att det har varit en väldigt platt organisation. Men i och med att det har växt har det blivit mer hierarkiskt dock upplever många att organisationen fortfarande är relativt platt. De tror dock samtidigt att det blir svårare att behålla den platta organisationen när ett företag växer.

Går vi sedan in på dagarna under veckan så kan vi börja från början med måndagen. Under den här dagen fick jag vara med på ett möte över telefon. Målet var att vidareutveckla arbetet från förra veckan med roller och processer samt mötestrukturer. Det var mitt första möte som jag inte har befunnit mig på samma plats som resten av deltagarna. Jag tyckte det var mycket svårare än vad jag trodde då kroppsrörelser inte syns genom telefonen. Detta kanske låter konstigt när jag beskriver det så här men det var mycket svårare att tänka på än vad jag trodde. Det var många gånger jag kom på mig själv med att sitta och nicka och för sedan komma på att de inte ser vad jag gör. Detta fick mig att reflektera över frågan om resor för att ha möten som vi har diskuterat under en av kurserna i Lärande och ledarskap. Jag förstår att det är dyrare och att det förstör miljön mycket mer att flyga människor till platser för att ha möten. Men att ha möten där man inte kan läsa av kroppsspråk samt har svårt att hänga med är ett stort problem och jag förstår fördelarna med att sitta i samma rum på ett helt annat sätt nu. Det finns dock möjlighet till videokonferens men det har också en del nackdelar. Jag säger inte att något av alternativen är bättre än något annat men bara att alla har sina för- respektive nackdelar och att jag har fått en annan syn på dilemmat.

Själva mötet gick bra tycker jag. Det var svårt att hänga med och att komma med input men det var väldigt lätt att lyssna  på diskussionerna som föregick på andra änden av samtalet och det var intressant att höra diskussionerna. Det var mycket som handlade om hur saker skulle struktureras och vad som skulle ändras från förra mötet. Jag hade möjlighet att komma med vissa inlägg. Främst var det om hur saker skulle formuleras och hur saker skulle framföras för att ge en ökad effekt. Detta diskuterades en hel del under kursen Leda individ och grupp men där jag kommer ihåg det mest ifrån är seminariet av Chan, P, W. (13/11-2015).

Jag kände samtidigt att jag ville höra hur det diskuterades för det kändes lite mer som jag kunde vara en “fluga på väggen” på ett annat sätt under detta mötet än vad jag har kunnat innan.

Under onsdagen var med på två mötet och det ena mötet var väldigt likt tidigare möten och det fanns inte mycket diskutera mer än hur effektivt tv-skärmen används under workshops och möten. Att hela tiden visa det som diskuteras för att lättare skapa en bild för övriga som deltar i mötet. Det andra mötet jag var på var lite annorlunda från tidigare möten. Strukturen av mötet och dess punkte var relativt lika tidigare möten men det som skilde sig var stämningen. Det var tre olika parter som inte riktigt såg lika på några punkter och det skapade en del diskussioner som blev argumentationer stundtals. Stämningen i rummet blev därmed väldigt stel under och efter mötet. Det som jag tyckte var imponerande var hur professionellt argumentationerna sköttes och även om det stundtals lät lite irriterat så lugnade det ner sig i slutändan och det var ingen som satt och var arg efteråt, inte synligt i alla fall. Detta är första gången jag är med om en sådan här situation och jag tyckte det var intressant att bevittna både för att stämningen blev som den blev och ingen vågade ge sig in i diskussionen men även hur professionellt det sköttes. Det är klart att det är en bra sak att försöka undvika argumentation i den mån det går men om det skulle behövas så är det viktigt att hålla det professionellt och det tycker jag de gjorde väldigt bra. Innan argumentationen började så försökte deltagarna att förklara sin åsikt och när inte det gick fram så argumenterade dem.

Torsdagen hade jag också två möten. Det ena var när fick pitcha min mötesmall och det andra var en utbildningen i ett av systemen. Det första mötet gick jättebra som jag nämnde tidigare och kommer få möjlighet nästa vecka att diskutera och utveckla det vidare vilket kommer bli otroligt roligt. Men jag skulle också ljuga om jag sa att det inte känns lite nervöst. Inte för att jag är orolig för att prata eller stå framför folk utan snarare att nu är det något jag har skapat som jag skall driva fram och hur det kommer mottas. Dock ser jag väldigt mycket framåt till det för jag tror det kommer bli otroligt kul och spännande.

Utbildningen jag var med på under torsdagen bedrevs som en lektion under VFU 1 och 2. Den inleddes med en genomgång och sedan fick deltagarna testa själva i programmet och mötesledaren gick runt och hjälpte dem. Efter mötet hade jag också ett mindre möte med mötesledaren och gick igenom mina reflektioner på hens begäran vilket är väldigt roligt att anställda i företaget vill höra vad jag har att säga om utbildningen. Jag diskuterade mina reflektioner och det var många saker som fick bekräftelse på att det var som jag trodde. Till exempel att några deltagare var tvungna att utgå under mötet men mötesledaren visste om detta på förhand. Det som jag kunde ge som konkreta reflektioner var att mötesledaren bör stanna upp och fråga lite mer om att få frågor. Det gick ibland väldigt många slides innan mötesledaren stannade upp och frågade om det var några frågor och då kände i alla fall jag att jag inte riktigt kom ihåg vad som var på första sliden. Det andra tipset jag kunde ge var att försöka sakta ner på tempot då det kändes väldigt stressat stundtals. Detta är ett bekymmer jag själv besitter har jag lärt mig under min praktik på skolor och därmed vet jag hur lätt det är att “skynda på” genomgången. Dessa är saker som jag personligen har fått feedback på i både VFU 1 och 2 av Sheila, så det var lite intressant att jag nu gav samma tips till någon annan.

Detta var det jag hade för den här veckan och nästa vecka ser jag otroligt mycket fram emot. Jag tror det kommer bli en väldigt givande vecka.