Blogginlägg 4

Denna veckan har jag börjat känna att jag börjar komma in i rutinerna för möten och att vara på företaget. Jag har även fått möjlighet att vara på en workshop och se hur denna bedrivs och samtidigt fått möjlighet att var en del av utvecklingen. Det har varit otroligt roligt och spännande. Ytterligare en sak som har varit väldigt roligt är att jag har fått i uppgift att skapa en mötesmall samt ett arbetsförfarande under möten som kan användas som guide för att hålla möten på företaget. Under detta arbete så har jag fått jobba med nästan alla delar jag har lärt mig under lärande och ledarskap. Hur man lägger upp en lektion i NTL 1, NTL 2 samt VFU 1 och VFU 2 har jag använt mig av för att skapa mötesmallen hur lägger man upp ett mötet för att ge största möjliga effekt. Jag har även pratat med anställda på företaget för att se hur de uppfattar möten och implementerat det i mallen. Jag har tagit lärdomar från kurserna leda individ och grupp samt en del andra kurser för att i mallen skapa regler att tänka på när man håller möten för att kunna nå fram till så många som möjligt. Alla människor är olika har varit en av mina viktigaste punkter. En person kan vara väldigt framåt och ta plats men personen bredvis kanske inte vågar eller kommer på vad hen skall säga i stunden men efter mötet eller dagen efter kommer det. Detta fångas upp genom att kontinuerlig interaktion med samtliga i gruppen som ryms i tidsspannet. Tiden har varit en av de största problemen när jag jobbat med mallen. Hur får jag mallen att hinnas med? Jag har därför skapat den på det viset att den går att plocka delar ur och att det inte är ett krav att följa men ett hjälpmedel för att öka effekten på mötena. Under någon av de kommande veckorna skall jag få presentera mitt första utkast på mallen och få ta emot feedback om hur den ser ut. Detta ser jag fram emot otroligt mycket för det hade varit väldigt kul att få lämna ett intryck på företaget innan praktiken är slut. Jag kommer återkomma i senare blogginlägg om hur det går.

Mötet jag var på under måndagen var ett skyddsombudsmöte med ledningen av en av fabrikerna företaget har. Det var intressant att höra hur detta mötet fördes och då fabriken också hade en väldigt speciell situation så var det extra intressant hur detta behandlades i samband med skyddsombudsmötet. Under detta möte var jag inte särskilt delaktig mer än att jag presenterade mig själv. Deltagarna var både från fabriken och från ledningen och samtliga deltog i alla diskussioner. Det verkade även som detta var väldigt viktigt för de som höll mötet. De frågade ständigt efter vad vissa personer tyckte om saker och ting speciellt om de hade suttit tysta ett tag. Det diskuterades väldigt mycket om vad som skulle kunna genomföras och vad som inte går att genomföra samt att det verkade som att det i slutet landade på förändringar i mindre proportioner. Detta var inte det som hade varit bästa och jag tror att samtliga var medvetna om detta men de verkade samtidigt förstå att det kanske var det enda sättet att gå tillväga. Jag kände att det var lite v-modigt i rummet under mötet då en förbättring eftersträvades vilket var väldigt bra men omständigheterna var väldigt dystra, upplevde i alla fall jag, och jag tror att jag inte var ensam att känna detta. Detta gjorde att mötet kändes lite annorlunda men jag tyckte samtidigt att det var ett av de mer strukturerade mötena jag varit på och den verksamhet som bedrevs var väldigt gynnande och det fattades beslut.

Workshoppen bedrevs på Onsdagen och den fokuserades på att utveckla governance modellen som är under utveckling i nuläget. Gruppen hade fått in feedback från ledningen om vilka delar som skulle arbetas med innan den fick ett godkännande att fortsätta arbetas på och dessa delar var i fokus under workshopen. Workshoppen inledes genom att gå genom vilka saker ledningen hade påpekat på och om gruppen hade några fler saker att tillägga. Därefter jobbade gruppen med att skapa en gemensam vision av delarna så att alla var eniga om hur modellen skulle se ut och hur stegen skulle fungera. Därefter började det som jag fann väldigt roligt. Arbetet med förändringarna bedrevs genom en blandning av seriositet, brainstorming och humor. Detta ledde till att det hela tiden kom fram nya idéer. Många av dessa var inte implementerbara men det gav samtidigt effektiva lösningar på problem. Detta arbetssätt vet jag inte om det var inövat eller om det bara hände (vilket jag ska ta reda på). Oavsett vilket så var det väldigt effektivt. Jag deltog i viss mån under workshopen med egna inlägg och försökte vara delaktig i diskussionerna men det var ofta jag bara satt och lyssnade för jag tyckte var så intressant hur allt fungerade, det var ett väldigt driv. Det jag tog till mig härifrån var att jag nu verkligen fick se hur effektiv denna kombination är. Jag har funderat över detta väldigt mycket och är ett stort “fan” av detta arbetssätt så det var otroligt kul att se det på riktigt och se att det faktiskt gav väldigt bra resultat. Workshoppen avslutades med en sammanfattning av vad som skulle nu genomföras och när nästa möte blev. Jag blev även tilldelad att jobba med en annan på företaget för att skapa en mall för hur olika forum skall bedrivas och blev därmed inbokad på en första workshop på torsdagen. Jag kände mig hedrad av detta i brist på andra ord. Det är jätteroligt att jag verkligen ses som en del av gruppen och att jag får vara med så mycket och verkligen delta i utvecklingen.

Det sista mötet jag var på den här veckan var också delvis workshop. Då vi arbetade med att utveckla en del av governance processen. Det var väldigt spännande då jag fick vara en stor del av utvecklingen och lägga in en hel del input. Jag använde boken project management av Harvey Maylor som vi läst i kursen “Learning and leading dysfunctional groups in organizations”. Bland annat så visade jag vad definitionen av stakeholders är och hur detta kunde appliceras under arbetet. Jag använde även saker som jag lärt mig under min tid på Chalmers som till exempel att för att underlätta att förstå hur olika roller skulle arbete så gjorde vi en metafor av  det. Detta ledde till att det blev mycket lättare att se arbetsområden och vad dessa skulle innefatta. Då det också var flera olika områden som arbete skulle inledas på fortsatte vi att arbeta med dessa. Det var väldigt roligt och det var kul att få vara en del av teamet och att jag fick direkt användning av material som jag har läst under lärande och ledarskap.

Det har varit en utvecklande vecka som har bjudit på sina utmaningar. Det är väldigt roligt att känna att jag bidrar med något och det gör att jag är väldigt mån om att göra mer och att hela tiden göra mitt bästa både för kursen men även för företagets del. Jag ser fram emot nästa vecka och dess utmaningar. Under nästa vecka skall jag också försöka titta lite mer på ledarskapet i företaget och hur det bedrivs. Så tills dess, ha det bra.