Blogginlägg 3

Den här veckan har varit lite av en berg-o-dalbana. Den inleddes som tidigare veckor där jag var med på frukostmötet på morgonen som jag numera har börjat se som en form av arbetssättet SCRUM. Då gruppen både äter frukost tillsammans men även går igenom hur deras schema ser ut för veckan men även vad det är de skall göra och om de har några problem i nuläget. Jag fick även vara med under detta varvet och berätta vad jag skulle göra under veckan och vad jag hade inbokat. Detta får mig att känna mig ännu mer som en del av teamet och det är kul.

Efter detta mötet fick jag vara med på ett arbetsmiljömöte med de ansvariga för respektive avdelning. Detta mötet skilde sig från tidigare möten jag varit på under några punkter. Det första var att det utsågs en sekreterare under mötet och det andra var att om det diskuterades om någon anställd så var den en mycket högre grad av anonymitet. Jag tyckte också att det var kul att höra att det aldrig diskuterades om det var den anställdes fel i något sammanhang utan istället försökte de hitta orsaken till att skadan uppkom och de avslutade med att säga att detta var viktigt att tänka på även i framtiden. De diskuterade även stress som ett problem och att det skall ses som vilken annan skada/sjukdom som helst och att det är ett problem som bör tas på allvar. Detta var ett väldigt intressant möte och det var spännande att se hur företaget jobbar med dessa frågor. Under mötet lade jag inte in någon input för jag kände att det inte var några frågeställningar utan snarare överlämning av rapporter från avdelningarna och information från den ansvarige för mötet.

Det andra mötet jag fick vara med på under måndagen var ett möte för att fortsätta jobba med den modell jag är med och skuggar utvecklingen på. Det var väldigt intressant och jag börjar känna att jag har börjat bli mer som en del av teamet och får vara med och komma med kommentarer men blir även frågad om vad jag tycker om vissa saker vilket är jättekul. De saker jag lyfte fram under det här mötet var bland annat att lyfta fram det positiva i arbetssätt som bedrivs idag för att visa att det finns bra saker med processen idag men att den nya modellen kommer hjälpa till att motverka de negativa delarna. Då jag även nu har en idé om vad min forskningsfråga skall handla om även om den inte i nuläget är helt klar så på grund av detta så var detta ett ännu intressantare möte då jag tittar på hur man binder ihop strategin med den verkliga verksamheten så att den modell som tas fram även följs i företaget. Det var en stor del av mötet där detta diskuterades och hur det skulle anpassas för att det både tas emot på ett bra sätt men även hur det praktiskt kan användas. Detta var också en anledning till att jag var extra aktiv i diskussionerna om hur saker skulle förmedlas grafiskt för att skapa en tydlighet i materialet och därmed vara lättare att ta till sig. Det som också diskuterades var hur vissa roller skulle definieras vilket också var intressant att höra. Jag var inte lika deltagande i denna delen av diskussionerna men däremot lyssnade jag aktivt för att höra hur diskussionerna gick och hur de tänkte.

Tisdagen var jag tyvärr tvungen att vara hemma då jag hade fått tandvärk och fick också åka till tandläkaren. Jag var därmed tvungen att avboka möten jag hade inbokade vilket var väldigt tråkigt.

Torsdagen var jag med på en utbildning och ett möte. Mötet observerade jag mest då det var en avstämning men var även med efteråt då gruppen samlade ihop sina tankar. Under denna delen var jag med och diskuterade och berättade om mina reflektioner. Det beslutades att det skulle genomföras en workshop under nästa vecka och den blev även jag inbjuden till. Detta ser jag jättemycket fram emot. Utbildningen var väldigt lik den jag var på förra veckan och precis som den förra tyckte jag att den sköttes väldigt bra. Skillnaden från förra möten att det var en deltagare med via video vilket gjorde bland annat att utbildaren inte kunde gå fram till skärmen för att peka. Det var en hel del frågor om att få frågor men det var väldigt glest utspritt och det blev lite av “fråga om du har en fråga”-stämning. Utbildaren utförde även ökad utbildning på begäran oftast var det frågan om unika fall. Detta tog lite lång tid ibland och jag funderade lite över om detta hade kunnat tas vid annat tillfälle. Jag kände också att det var lite otydligt gällande vissa punkter men detta kan vara för att jag inte använder programmet och insatt i hur utbildningarna förs. Till exempel var det en som lämnade utbildningen tidigt, visste utbildaren om att detta skulle ske och det andra jag tänkte på var om de som satt med på utbildningen skulle kunna det som utbildaren gick igenom direkt efter utbildningen. Jag har pratat med utbildaren och vi har bestämt att vi skall ha ett kort möte där jag lämnar över mina reflektioner kring utbildningen och se om det finns några förbättringsområden. Detta är också jätteroligt att jag får vara med och utveckla den utbildning som idag finns på företaget.

Denna veckan har varit som jag nämnde i början en berg-o-dalbana det är kul att jag får vara en del av teamet i att utveckla en ny process men det var väldigt tråkigt att jag missade en dag men sedan kommer jag få vara med på både en workshop och att vidareutveckla utbildningen på företaget. Denna praktiken blir bara roligare för varje vecka och jag ser med stor entusiasm fram emot nästa vecka. Jag kan även glatt meddela att det verkar som att jag kommer få möjlighet att hålla i ett seminarium i Januari någon gång exakt datum har ännu inte satts men det var otroligt roligt att höra att det med all sannolikhet kommer bli av. Det var det sista för denna veckan, tack för denna veckan.