Blogginlägg 2

Nu är min andra veckan genomförd och denna har varit lika intressant som min första. Jag har varit på en hel del möten och även fått fler möjlighet att prata med personalen och lära känna företaget bättre. Utöver detta så har jag fått möjlighet att titta på en utbildning på företaget också.

Veckan har gått väldigt fort och jag känner att jag fått mycket bättre kontakt med de anställda och fått möjlighet att prata med dem en hel del. Både för att lära känna dem men även för att jag skulle få en bättre uppfattning om företaget.

På det personliga planet så har jag tagit lärdom av dem runt omkring mig och börjat planera mycket noggrannare än vad jag någonsin gjort, vilket har gjort att jag känner att jag har väldigt bra koll på vad som sker varje vecka och hur jag kan lägga upp varje moment som dyker upp. Jag har dessutom haft ett mötet där jag har fått möjlighet att dela med mig av mina reflektioner hittills. Detta mötet var en av delarna jag hade kommit överens om med företaget sedan innan att de gärna ville höra vad jag såg i deras arbete som förbättringsområde då de strävade efter att bli bättre i sin organisation. Det var väldigt kul att jag fick dela med mig och känna att min röst blir hörd på företaget. Under mötet diskuterade vi det jag hade sett under vecka ett. Det handlade främst om att få alla att komma till tals och jag kopplade mina reflektioner till flera olika kurser jag har haft under lärande och ledarskap. För att vara mer specifik så var det jag hade noterat var att under de möten jag har varit på så har diskussioner skötts på samma sätt. Det var fri diskussionsform och om det var en fråga så fick den ställas och sedan fick alla diskutera. Detta har absolut sina fördelar och det verkar som det är en bra stämning under diskussioner och en slutsats verkar alltid nås. Det jag dock lade märke till var att under vissa möte verkar det som att alla inte deltar i diskussionerna. Detta fick mig att tänka på olika personligthetstyper och om dessa som inte var aktiva i diskussionerna kanske satt och funderade. När kommer då deras åsikt fram. Detta tyckte den andra jag hade möte med var väldigt intressant och och hen kände igen detta från andra mötet då deltagare hade kommit till hen ibland nästa dag med väldigt relevanta åsikter. Det andra jag ville lägga fokus på detta mötet var att ha en agenda samt att ta raster. De möten jag hade varit på hade sällan visat någon agenda för mötet utan istället att den som mest tagits muntligt. Detta tyckte jag var konstigt, dock kunde jag förstå det under kortare möten att det kanske inte behövdes om det bara var en punkt som skulle diskuteras men jag tyckte det ändå var en punkt att lyfta. Därefter diskuterade vi om dessa saker lite fram och tillbaka samt om det var något mer jag hade som jag ville ta upp. Mötet avslutades med att mina  reflektioner skulle diskuteras med några andra på företaget för att försöka antingen skapa en början på en mall för möten eller om det skulle försöka vävas in i kulturen.

Jag har märkt en annan tendens när jag har varit på möten den här veckan och det är att det verkar som att företagets anställda är väldigt bra på att inte vara gift med en idé utan istället är väldigt öppna på att modifiera saker. Ibland har de till och med genomfört förändringar i materialet under mötets gång. Detta har de gjort antingen för att försöka se hur det skulle bli om de ändrade eller för att göra en permanent förändring. Jag tyckte detta var väldigt intressant mest för att jag inte alls förväntade mig detta beteende. Jag tycker det är jättebra att denna kulturen verkar leva i företaget men det jag funderar över är om det kan nå en gräns där det inte är bra längre. Behöver någon brinna för det för att det skall bli riktigt bra?

Det sista jag vill prata om är utbildningen jag var på. Jag hade väldigt blandade tankar kring detta tillfälle. Jag hade ingen aning hur det skulle gå till eller hur effektivt lärande det var på företaget men jag var väldigt positivt överraskad. Det inleddes med att se efter hur många som var med på utbildningen i jämförelse hur många som var anmälda. Därefter då presenterades en agenda för deltagarna, detta sköttes dock muntligt och jag funderade över om en skriftlig hade varit bättre. Utbildningen var till för att öka deltagarnas kunskap inom ett program samt att visa upp den nya uppdateringen som hade skett och hur denna skulle användas. Utbildningen fortsatte med att visa hur det var innan och hur den nya förändringen såg ut och hur den användes. Under utbildningen så var det tre olika som förklarade samt att de var väldigt öppna med att dela kunskap mellan varandra även deltagarna var med i dessa diskussioner för att öka lärandet. Detta ledde dock också till att det ibland blev väldigt pratigt och jag upplevde att det kritiska lärandemålet var på väg att gå förlorat ett par gånger. Detta kan ha varit att jag inte är lika insatt i ämnet som de andra deltagarna men det är jag inte heller helt säker på. Det jag också märkte var hur olika deltagare deltog olika mycket i utbildningen och jag märkte också hur energi nivån sjönk under utbildningen och det ibland dök upp en mobil i någons hand och ibland var det någon som titta de ut genom fönstret ett tag. Jag hade föreslagit raster vid sådana här tillfällen men då det var en väldigt kort utbildning (ca en timma) så kanske det hade varit bättre att variera utbildningen lite mer än att bara prata om förändringarna. Lite diskussioner kanske hade varit effektivt bara för att bryta mönstret. Utöver detta tyckte jag att utbildningen gick väldigt bra och deltagarna verkade ta till sig det som sades dessutom så fick de flera möjligheter att stanna upp och fundera över frågor då lärarna stannade stundtals upp och frågade om det fanns några frågor och då fick även deltagarna en stund att fundera.

Jag har även några allmänna reflektioner under veckan och det första är att då det kontorslandskapet skall vara öppet och målet är att man skall sitta lite överallt och träffa folk från olika avdelningar så har jag ändå märkt att det verkar vara väldigt fasta platser. Framförallt mellan de olika våningarna. När jag frågade om detta så förklarades det att detta inte alls var meningen utan tanken var att alla skulle flytta runt. Detta har diskuterats flera gånger men inte så mycket på sistone då det har diskuterats så mycket och det börjar bli tjatigt samt att de anställda börja tröttna på “tjatet”. Däremot så finns det planer på att göra en ny kraftansträngning inom området. Jag tror att detta kan leda till väldigt mycket problematik i företaget då det absolut finns fördelar med att sitta med sina avdelningar då det oftast är dem man delar jobb med. Däremot ser jag också fördelarna med att lära känna fler från andra avdelningar. Det hade varit väldigt intressant att vara med på detta möte när detta diskuteras och jag skall hålla utkik efter det.

Slutligen vill jag skriva om ett problem som diskuteras av alla anställda som jag har träffat och detta har skickats till ledningen och jag tycker att ledningen gör ett väldigt bra jobb med att hela tiden försöka hålla sina anställda uppdaterade om både detta problem men även andra saker. Jag har upplevt att under de två veckor jag nu har varit på företaget så får man väldigt bra med feedback angående problem som upptäcks och det verkar som att om det är någon som har ett problem på något sätt så sätts det snabbt in i systemet för att försöka hitta en lösning. Detta tror jag skapar en otrolig trygghet hos de anställda och även jag känner att om jag skulle ha ett problem så vet jag vem jag skall vända mig till och att jag kan räkna med att jag i alla fall får uppdateringar om lösningens förlopp.

Med detta sagt vill jag tacka för ännu en spännande vecka och säga att jag ser fram emot nästa vecka. Tack för mig.