Blogginlägg 1

Hej allihop nu är det dags för mitt första inlägg i min blogg. Jag är på ett medelstort företag i Mölndal under den här praktiken som framställer livsmedel. Jag har följt några olika avdelningar när de har jobbat främst IT. Jag har följt med på möten och pratat med en rad olika personer under den här veckan och mina intryck är många.

När jag gick till företaget för första gången så hade jag många olika tankar om hur det skulle se ut därinne. Jag föreställde mig många olika rum för möten och en del större arbetsytor som bestod av en mängd bås där människor kunde arbeta. Det jag möttes av var väldigt annorlunda skulle det visa sig.

Men innan jag fick se hur företaget såg ut så var det gemensam frukost för den grupp jag skulle följa och detta var en jättebra möjlighet för mig att få träffa gruppen och även presentera mig själv och vad jag skulle göra på företaget. Det gav mig även en inblick i vad som hände på företaget både i arbetet men även utanför för de anställda. I slutet av frukosten så var det ett informellt möte om hur de anställdas schema såg ut för veckan och här kunde även jag placeras in i vissa möten direkt för att jag skulle få ett preliminärt schema för veckan. Därefter var det dags att gå upp till kontoren och jag var väldigt spänd på att se hur det såg ut.

När dörren till andra våningen öppnades möttes jag av ett väldigt färgglatt rum. Det finns en soffa med några “puffar” runt omkring i många olika färger. När jag sedan ser mig omkring så ser jag att det inte alls är ett rum men det är en del av ett kontorslandskap endast avdelat av enstaka väggar för att ge någon form av avgränsning mellan olika avdelningar. Jag ser även en del rum runt omkring för, vad jag antar, möten. Arbetsplatserna är uppdelade i öar av bord.

Jag gick sedan med på en rundvisning där jag fick se resten av huset. Varje våning hade samma upplägg som den första våningen och det var väldigt trevligt att gå omkring där då atmosfären var väldigt tilltalande och de personer vi mötte var väldigt trevligt och verkade trivas på sin arbetsplats.

Det jag reagerade på extra mycket var att det fanns gungor i en del av rummen och när jag frågade om det verkligen var gungor jag såg i konferensrummen så fick jag det bekräftade att det faktiskt var så. Anledningen till detta var för att öka trivseln på företaget. Sedan lades det till att det är inte så många som använder dem men det är ändå lite roligt att ha dem.

Efter rundvandringen var det dags för mitt första möte. Mötet handlade om förändringar och problem som hade dykt upp i ett av de programmen företaget arbetar med. Det var ett lite möte och inledningsvis var det bara 2 personer närvarande utöver mig det tillkom dock en till under mötets gång och detta var bestämt sedan tidigare då den senare deltagaren inte var insatt de det som diskuterades under den första delen av mötet. Mötet blandades med utbildning och planering då deltagarna låg på olika nivå när det kom till kunskap inom systemet och det var ganska intressant att följa och se hur de arbetade även om jag inte kunde alla termer och tekniker som användes. Jag kände dock igen mig i mycket både från tidigare erfarenheter men även tidigare kunskaper från mina utbildningar.

Jag var även på ytterligare ett möte under min första dag och syftet med detta möte var att utbilda mig kring de processer jag kommer följa i företaget för att ge mig ökad förståelse för vad syftet med mötena jag kommer gå på kommer handla om. Det var intressant för här fick jag möjlighet att ställa en hel del frågor och själv kunna strukturera upp mina tankar som jag hade om denna praktik samt att jag fick veta lite mer om de olika personerna jag kommer skugga och deras roller.

Onsdagen fick jag möjlighet att vara med på ett större möte än vad jag har varit på innan. Mötet handlade om riskhantering och utbilda ledare i företaget kring ett nytt program som skulle implementeras i företaget. Det var intressant att se hur denna utbildning gick till och jag hade hade en del punkter från min utbildning som jag funderade över. Jag antecknade ivrigt och jag skall ha ett möte med personen som höll i utbildningen om min reflektion nästa vecka. Det var mycket som var väldigt bra varvat med saker som jag ser som förbättringsområden. Under mötet så var jag väldigt välkommen med att komma med frågor och funderingar och jag kände att det var väldigt läskigt men jag vågade att ta upp en del saker. Förhoppningsvis så vänjer jag mig av med den nervositeten.

Torsdagen innehöll två möten. Det första var utbildning för mig blandat med att jag skulle få lyfta fram mina åsikter om ett utbildningsmaterial som var under konstruktion. Det var intressant att se hur de arbetade på företaget med utbildning och hur de tänkte kring det. Det märktes också att de använde mycket av det vi har pratat om i våra utbildningar om hur man utbildas på ett bra sätt. Det som också var roligt var att den input jag kom med skrevs ner eller genomfördes på plats och det kändes väldigt kul att jag faktiskt kunde komma med någonting de ansåg var relevant.

Dagen fortsatte med ett större möte där de diskuterade hur de skulle gå tillväga kommande veckor i arbetet samt hur de skulle presentera saker för ledningen och de utbildningsmaterial jag nämnde tidigare. Jag fick även här möjlighet att komma med input i olika frågor och även här genomfördes vissa ändringar på plats vilket gav mig otrolig motivation. Men jag känner samtidigt att det är en liten balansgång här. Jag har stort förtroende i det som bedrivs på företaget och den kompetens jag har sett och därmed får jag hela tiden väga och fundera över det jag säger. Både så att jag säger det på ett bra sätt men även att jag säger att detta är min erfarenhet eller min åsikt så att det inte tas som fakta. Därför försöker jag varje gång koppla det till vart jag har fått varje kommentar ifrån och därefter låta gruppen avgöra om det är något som är relevant för deras arbete. Men samtidigt är det väldigt kul att jag tas på allvar.

Utöver det här så bedrevs mötet på liknande sätt som tidigare möten med diskussion vid behov och därefter en agenda som dock inte visades men följdes av de som ansvarade för mötet. Min handledare var även med på mötet men över Lynk då han befann sig i England den här dagen och min handledare fick visa saker på sin dator över Lynk så att resten av gruppen kunde se vad han tänkte sig och vad han hade gjort den senaste tiden.

Sammanfattningsvis så har det varit en väldigt intressant vecka och jag känner att jag har redan fått tillföra en del och samtidigt fått en väldigt bra bild av företaget och jag ser fram emot resten av den här praktiken. Skall bli otroligt spännande och se vad som händer kommande vecka och med de orden så avslutar jag detta inlägg och blickar framåt mot nästa vecka.