Ämneslärarmål

Examensordning för ämneslärare anger de mål som lärarutbildning skall leda till. För att säkra att dessa uppnås har vi fördelat och samordnat ansvar för delmål på ett antal kurser. Denna fördelning finns sammanställd i vår matris Matris för examensmål för ämneslärare.

Det finns också en examensordning på Kompletterande pedagogisk utbildning.

Förordningen för behörighet och legitimation anger kraven för att få undervisa på gymnasiet.

För vissa ämnen (tex programmering, CAD med mera) finns också föreskrifter från Skolverket som anger poängkrav för behörighet i dessa ämnen. Skolverket föreskifter om vad som krävs för att en lärares kompetens skall vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan.

Chalmers kombinationsutbildning