Avslutning

Detta kommer bli mitt sista inlägg, så det kommer delvis bli en sammanfattning. Men innan dess vill jag gärna ta upp en sak jag fick möjlighet att observera under min sista vecka på praktiken, nämligen arbetsintervjuer. Jag har i mitt liv varit på flertalet intervjuer, men alltid varit den som blivit utfrågad. Nu fick jag möjlighet att sitta på andra sidan bordet. Lyssna, känna av och bedöma.

Det var väldigt lärorikt att se en arbetsintervju från andra sidan, särskilt eftersom jag troligen snart och flera gånger i framtiden kommer vara i den motsatta situationen. Det första jag reagerade på var hur snabbt jag och de andra fick en uppfattning av personen. Jag insåg hur viktigt det första ögonblicket, det första handslaget och de första orden faktiskt är för att skapa en skön stämning i rummet. Intervjuarna får snabbt en bild av personen som de lätt håller kvar. Som intervjuare tror jag det är viktigt att både lita på sin instinkt, eftersom man inte har så lång tid med varje person, men samtidigt ifrågasätta sig själv för att hitta den bästa för jobbet.

När jag själv blivit intervjuad förut har jag velat kunna snabbt svara för att visa att jag är förberedd. Men det jag lade märke till här att jag uppskattade när den som blev intervjuad tog sig tid och funderade igenom sitt svar innan hen levererade det. Då kändes det mer ärligt och inte inövat. Det blev också mer sällan att personen sa precis det som de trodde att intervjuarna ville höra.

 

Denna praktik har gett mig väldigt mycket. Förutom att jag fått möjlighet att observera ledarskap och lärande på nära håll, har jag dessutom fått möjlighet att få en insyn i hur kommunpolitiken fungerar. Detta är något jag tror att jag kommer ha väldigt stor nytta av oberoende av vart jag hamnar i resten av mitt liv. Men kanske speciellt om jag hamnar i skolväsendet som är direkt styrt av just politiken. Om jag valt att ha min praktik i en organisation/företag som är mer direkt kopplat till det jag utbildar mig till hade det gett mig kortsiktiga fördelar i mitt arbetsliv, men jag tror att detta ger mig mer långsiktiga fördelar.