Piska eller Morot

Under veckan har jag än en gång fått medvara på flertalet möten. Det som jag denna vecka reagerat på är olika sätt att få grupper och individer att utvecklas och bli bättre. Används moroten eller piskan? Vilken är mest effektiv?

Det första ämnet jag tänkte på är en sak som diskuterats flertalet gånger under min praktik är boende för nyanlända. Varje kommun har fått tilldelat ett visst antal platser de ska fixa fram under året, staten har tagit fram piskan. Om detta varit ett bra sätt kan diskuteras bort och fram, dessutom är det en väldigt politisk fråga jag inte vill gå in på. Istället ska jag försöka hålla mig till de tydliga effekter det lett till i just Lerum. Lerum har historiskt haft ett väldigt lågt mottagande, men under det senaste året har de tagit emot lika många som de senaste 10 åren och byggandet av bostäder har ökat kraftigt. Pressen från staten har gett resultat enligt Lerums politiker, men samtidigt satt dem under ett stressmoment. Så statens mål med att sätta press verkar delvis ha fungerat mot Lerum, men vad händer nu?

Lerum har trots ett kraftigt ökande mottagande inte nått upp till den kvot som var uppsatt, vad ska staten göra nu? Ska staten straffa? Eller försöka hjälpa? Vad kommer deras val skicka för signaler till de andra kommunerna. Att straffa Lerum kommer inte att göra att Lerum gör bättre ifrån sig nästa år, det kanske till och med gör att de hamnar ändå mer efter. Men om inget händer, kommer andra kommuner jobba lika hårt nästa år för att leva upp till deras kvot?

Under veckan var vi även besökt en sjukhusstyrelse. Där har personalen varit hårt pressade under en lång tid, detta har lett till att de hittat effektiviseringsmöjligheter, men samtidigt ökar misstag och vårdskador. Pressen har alltså lett till både fördelar och nackdelar, för en ledare gäller det att väga dessa mot varandra.

Än så länge har jag diskuterat press/piska. Hade det inte varit bättre att bara använda morot istället. Men det finns svårigheter med det också. En svårighet med moroten är att moroten måste vara tillräckligt saftig för att få alla att vilja kämpa för den, men samtidigt behöver ledaren ha råd att ge bort moroten. Och efter att moroten är utdelad vill man att alla ska fortsätta kämpa. En annan nackdel med moroten som jag lade märke till vid sjukhuset var att den som fick första moroten lätt fick alla följande morötter också. Om det exempelvis finns en årlig bonus till den avdelning/grupp/sjukhus som gör något extra och den bonusen gör att det blir lättare för dem att göra något extra nästa år också. Då rinner det lätt iväg och det går från premiering till stora klyftor. Men samtidigt, om alla får samma och inget premieras, vad kommer få grupper/avdelningar/sjukhus att fortsätta göra något extra.

Överlag tror jag moroten är bättre än piskan, det visar även forkningen(http://www.motivation.se/motivera/morot-funkar-b%C3%A4ttre-n-piska). Och jag tror det är viktigt att våga använda det i många olika lägen, men samtidigt tänka till när det används. Lärarlönelyftet är ett exempel på en morot som användes för att premiera duktiga lärare. Jag tycker tanken med detta är fantastisk, men tyvärr är lärare ovana vid denna typ av premiering och det har lett till stor frustration och avundsjuka mellan lärarna. Vissa lärare jobbar och sliter mer än andra och förtjänar en premiering, men i dessa fall är det väldigt viktigt för de lärare som ej får detta att de får reda på varför de ej får det och hur de ska jobba för att vara en del av detta nästa gång.

Det viktigaste med detta som jag tar med mig till skolan är att premiera bra beteende föder mer bra beteende, men det viktigaste är att vara konsekvent och tydlig med varför något premieras/straffas. Alla i rummet behöver förstå vad som premieras/straffas för att kunna upprepa bra grejer och undvika dåliga. Precis som med feedback är det viktigt att fokusera på en process eller uppgift och inte på personen när premier/straff utdelas.

Avslutningsvis vill jag nämna att i detta inlägg har pengar framstått som den enda premien/bestraffningen som finns. Självklart finns det andra och olika människor drivs av olika morötter/piskor. Allas största motivatör är inte pengar.