Framtiden och ledarskap

I fredags fick jag möjlighet att vara med på arbetsmarknadsregionsdag. Politiker och tjänstemän från Göteborgsregionen och diskuterar och får information. I fredags presenterades bland annat en möjlig framtid för arbetsmarknaden. Bland annat presenterades vissa yrken som idag nästan dött ut på grund av digitaliseringen och vilka som uppkommit. Det presenterades även vilka som troligen kommer att försvinna och vilka som tillkommer tillkomma. Det var väldigt intressant. Det jag tänkte på detta tillfälle och vid tillfället på Lindholmen Science Park är att det är synd att informationen inte sprids ännu bättre till alla människor. Dessa presentationer skulle vara väldigt intressanta för många. Framförallt behöver det jobbas med fortbildning i de yrken som kan dra nytta av digitaliseringen. Det är även viktigt att skolan anpassas när arbetsmarknaden förändras.

I politiken tas många beslut baserat åsikter och känslor. Det kan leda till att vissa diskussioner kan bli heta. Framförallt när det kommer till frågor som ligger någon eller några nära hjärtat. En annan sak som kan leda till mycket frustration är när andra inte står för sitt ord eller använder dubbelmoral. I dessa fall är det viktigt att skilja på personligt och proffesionellt. Jag observerade svårigheterna med att kombinera ledarskap med att vara för personligt involverad. 

Detta är något jag funderat mycket kring även i lärarrollen. Jag har under mina skolpraktiker haft två väldigt olika handledare. Den ena jobbar väldigt personligt med sina elever och den andra väljer att ha ett mer professionellt förhållande. Att kombinera dessa tror jag blir en nyckel i lärarrollen, men en väldigt svår nyckel. Som lärare är man ledaren i rummet. Blir man för personlig blir det svårare att hålla kontrollen. I den klassen som den mer personliga läraren undervisade var det svårare att ta kontroll och få ett lugnt arbetsklimat. Något jag också tror blir väldigt viktigt är att stå för mina beslut och för det jag säger. Annars känner eleverna inte att de kan lita på mig. På samma ämne har jag även lärt mig vikten av att erkänna när det är något man inte kan eller vet. Som lärare behöver jag verka kunnig, men att erkänna när man har fel eller inte kan uppskattas av eleverna. Det fick jag höra under VFU-2.