Digitalisering

Som en del av den översiktsplan som Lerum ska ta fram har de insett att de behöver ta hänsyn till den digitalisering som sker och kommer fortsätta ske. Detta gjordes genom en träff på Chalmers. Det började med två presentationer och fortsatte sedan med gruppdiskussioner. Presentationerna tog bland annat upp några nya uppfinningar, både sådana som är påväg och sådana som finns och som installerats i andra städer över världen. Det presenterades även hur snabbt utvecklingen gått, av bland annat antal uppkopplade enheter.

Den nya tekniken kommer påverka hur vi lever och vilka krav vi sätter på vår kommun och infrastruktur. Det sätter krav på politikerna att anpassa stadsplaneringar, både för att fungera idag och i framtiden. Exempelvis är det inte långt borta att vi har självkörande bilar. Hur kommer det påverka hur mycket vi transporterar oss? Kan bilarna köra hem och parkera, så vi inte behöver så många centrala parkeringar? Eller kommer utvecklingen av VR och kommunikation leda till att vi reser mindre?

Så politiken behöver anpassa sig efter den teknik människor kommer använda och våra förändrade levnadsmönster, men det finns även teknik de kan använda i sin utveckling. Exempelvis har vissa städer i USA ett system med sensorer som lyssnar efter pistolljud. Detta system har tillsammans med andra insatser minskat morden betydligt i dessa områden. Det finns även system för att enbart de gatlampor som behövs vara tända, är tända. De känner av när en människa går, och slår då på. Detta kan spara mer pengar än man först kanske tror. Det finns även flertalet system för att minska den tid som människor åker runt och letar parkering. Dessa system minskar utsläpp, frustration och antalet bilar i trafiken.

Digitaliseringen leder till att den nya generationen sätter ny krav och ser världen på ett nytt sätt. Barnen idag har svårt att föreställa sig världen innan internet och barnen om ett tag kommer ha svårt att föreställa sig en värld där människor vågade själva styra 2 ton metall i höga hastigheter. Att internet har blivit en såpass viktig del i människors liv och är ett verktyg för att förbättra bland annat hemtjänsten så kanske fiber borde vara självklart som vatten och avlopp.

De ny kraven och bakgrunder som framtida generationer kommer ha kommer även kräva mycket av oss gymnasielärare. Undervisningen kommer behöva anpassas efter hur digitaliseringen utvecklas. Det som diskuterades på detta möte kommer jag verkligen ta med mig ut i arbetslivet.

Digitaliseringen var något vi tog upp i kursen NTL2 med Jens. Där diskuterade vi också att teknikutvecklingen går väldigt snabbt framåt och accelererar. Där diskuterade vi också en annan vinkel av digitaliseringen. Där diskuterades det vad som driver teknikutvecklingen, är det vi människor eller driver den sig själv. Mer om detta kan läsas i boken Autonomous Technology: Technics-out-of-control As a Theme in Political Thought av Winner & Langdon. Det är också något att ta hänsyn till vid undervisning. Det kan även användas som diskussionsunderlag vid undervisning.