Två observationer

Denna vecka har jag observerat två olika fenomen som jag tycker är väldigt intressant. Det ena är skillnaderna mellan att sitta i majoritet och minioritet. Det andra är kampen mellan bästa resultat och tid. Jag har under min tid sett olika majoriteter och minioriteter. En sak som kännetecknar alla de majoriteter jag observerat är att de är koalitioner mellan flera partier. Att samarbeta mellan olika parter kan ibland vara trixigt, men vikt läggs vid att ge en samlad bild framför minioriteten. Minioriteten däremot har andra saker att tänka på. De kan välja att stötta majoriteten eller stå på sig. Fördelen med att vara i minioritet är att du inte behöver kompromissa med andra partier, däremot kan det vara en väldig frustration att inte kunna påverka. Frustration på arbetet är något som vi diskuterat med Jan Wickenberg i en kurs. I minioriteten är det också viktigt att visa sina väljare vad som skulle varit annorlunda om de hade varit i majoritet, samtidigt som de behöver akta sig för att överdriva eftersom de behöver stå för sina ord när/om de hamnar i majoritet.

Det andra är kampen mellan resultat och tid. Självklart vill vi uppnå det bästa möjliga resultatet, men samtidigt är det viktigt att släppa vissa smådetaljer för att tiden inte ska dra iväg. I kommunen och troligen även i många företag träffas inte styrelsen varje vecka. Därför kan det vara väldigt kritiskt att ta beslut och inte vänta flera veckor enbart för att ändra något litet. Dessutom är det andra som räknar med att politiken ska ta beslut. Exempelvis är byggherrar beroende av de beslut som kommunen tar. Om kommunen ändrar på planer sent i processen kan samarbetspartner dra sig ur och flytta vidare till andra kommuner. För en kommun kan detta leda till ett dåligt rykte och svårigheter att utvecklas. För ett företag skulle detta kunna leda till konkurs.