Att ta beslut

Under veckan har jag bland annat fått se ett kommunstyrelsemöte. Under ett sådant möte har självklart ledamöterna olika åsikter som diskuteras och sedan tas ett beslut. Men vad leder fram till beslutet? Hur vet ledamöterna vad de ska tycka? Och hur får de tillräcklig kunskap för att kunna uttrycka sina åsikter och slutligen ta ett beslut? Detta inlägg kommer alltså handla om hur lärandet för politiker kan gå till.

I kursen analysera lärande har vi lärt oss om olika lärandemodeller och vilka fördelar och nackdelar dessa har. Där läste vi bland annat en bok som heter Perspektiv på lärande. I denna bok tar författaren upp en fallstudie om en pojke. Pojken tittar på tv om amerikanska staten och frågor börjar formuleras i hans huvud. Hur väljer han då att gå tillväga för att få information? Jo, han vänder sig till en expert. Först vänder han sig till sin far och sedan vänder de sig tillsammans till Internet när faderns kunskap tar slut.

Detta exempel kan jämföras med politikernas tillvägagångssätt. En fråga tas upp antingen av de själva eller från medborgare. För att få mer information om ämnet tar politikerna hjälp av tjänstemän för att söka reda på mer information och få råd kring vad de bör och kan göra. I vissa fall behöver även tjänstemännen ta hjälp av andra experter, såsom pappan fick göra i fallstudien. Politikerna behöver kommunicera och socialisera med tjänstemännen och andra experter för att det ska leda till ett väl genomtänkt och välgrundat beslut. Detta tas upp i det sociala perspektivet av lärande. Ett perspektiv som lätt försvinner i andra områden.