Inlägg 8: Tack & Hej med avslutande tankar

Hej läsare, detta blir mitt sista inlägg från praktiken som inte riktigt kommer ha ett tema utan mer ett par spridda tankar. Jag hade planerat att inlägget skulle handla om några blandade observationer och tankar som uppstått från hela min praktikperiod som jag inte skrivit om tidigare.

Någonting som jag inte skrivit om tidigare men som jag har reflekterat över är själva mötesprocessen för återkommande veckomöten på min praktikplats och hur, enligt mig, effektivt de genomförs. De har en struktur där mötena är 40 minuter långa och de är uppdelade i mindre delar för att redan förutbestämt bestämma hur mycket tid varje del ska få. På detta mindre företag är det däremot ändå samma personal som är med på alla delmöten, så det är bara ämnet som ändras för varje del. Detta har gjort att varje möte blir effektivt för att en ska kunna gå igenom det som behövs inom varje del och det har även gjort att rollen som mötesledare behöver vara ganska hård och rak för att styra ovh hålla mötena på rätt spår då det inte finns någon tid att avvika fri ämnet. Däremot finns det utrymme för mötesledaren att under andra tillfällen än de uttalade mötena att vara mindre hård och visa att hen även har en annan sida än den hårda mötesstyrningen. En viktig del i det här, tänker jag, är just det att det är uttalade möten. Att det är uttalat att mötet är utformat på detta sätt på grund av ett syfte. I detta fall med syfte att vara effektiv och att utan detta tillvägagångssätt drar mötena ut på tiden och därmed får man mindre tid för annat som är inplanerade på sina fullspäckade dagar där redan tidsbrist är en faktor. Därmed är det uttalat att mötesledaren har denna “hårda” roll och de resterande mötesdeltagarna är medvetna om detta under mötet och tar inte avbrott eller tillrättavisningar personligt.

Dessutom under ett mer specifikt fall vid ett möte jag var med och observerade såg jag intressant nog en, för mig, tydlig politisk styrning i organisationen. Någonting som vi har läst om i en kurs gällande projektledning och ledning i organisationer (Maylor, 2010).Detta fall gällde en anställd vars närmsta överordnade blev missnöjd av onämnda anledningar och där den anställda då fick direktiv av sina högra chefer vad hen skulle meddela sin överordnad för göra situationen bättre. Istället för att cheferna direkt själva skulle meddela den anställdas överordnad så gavs alltså den anställda själv chansen att göra situationen bättre i ett försök för att återfå förtroende hos sin överordnad. Sedan såg jag ett väldigt effektiv och lösningsorienterad tankesätt under mötet där de gick igenom hur de ska göra för att förhindra att en sådan situation uppstår igen. Även detta kunde jag se kopplingar i vår tidigare kurs gällande ledarskap i organisationer (Maylor, 2010).

En sak jag tycks ha lagt märke till och reflekterat över under min praktikperiod gällande ledarskapet hos utbildarna som håller utbildningarna är hur de själva framstås av deltagarna och vilka “knep” jag tycks har observerat som jag dessutom, roligt nog, kunnat se kopplingar till mina kurser under programmet. Det har bland annat varit agerande som fått en att framstå som en så kallad “high-power” person, alltså en person som framstår som stark och med tydliga positiva ledarskapsdrag. Exempelvis sådant som att tala med beslutsamhet i rösten (Huczynski, 2016).

Men jag har även observerat tillfällen där utbildare som enligt samma teori agerat efter och använt sig av formuleringar som får en att framstå som en ”low-power”person. En sådan person framstår alltså som en person som inte är lika tydlig, stark, självsäker eller med lika starka ledarskapsdrag. Mycket av detta agerande är sådant man gör omedvetet så som att till exempel säga ”ehhhhh”innan varje mening och har en tveksamhet i rösten.

Avslutningsvis vill jag även beskriva någonting intressant och fruktfullt som jag observerat gällande samma tema. Nämligen hur utbildarna på ett bra sätt utnyttjar retoriken för att förmedla sina budskap och för att ”fånga in”och få med deltagarna. Detta har mest tydligt varit när de arbetar med att repetera sig och där med att förstärka sitt budskap där jag vid ett tillfälle till och med satt och tänkte på M.L.King – ”I have a dream”när utbildaren om och om igen använde sig av samma fras för att visa syftet med en viss del av utbildningen. 

Tack för dessa veckorna och tack för denna praktik! 

Ha det fint!

Referenser:

  • Harvey Maylor, Project Management, 4th Edition, 2010
  • Andrzej Huczynski, Organizational Behaviour, 2016

En reaktion på ”Inlägg 8: Tack & Hej med avslutande tankar”

  1. Hej Johan!
    Hoppas du är nöjd med din praktik, utifrån vad jag läst på bloggen verkar du ha haft det bra! 😀

    Vad roligt att de sett så många olika saker som kan kopplas till vår utbildning, och jag är glad att jag fått ta del av dessa från din blogg! Jättetack för många intressanta resonemang och tankar, ha det fint så syns vi!

    Sara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *