Värdorganisationen organiserad

I det här blogginlägget kommer jag kort beskriva VO som organisation, hur styrelsen väljs, hur verksamhetsgruppen (VG) anställs o.s.v.

VO är uppbyggd av en rad olika organ. Dessa är valberedningen, årsmötet, styrelsen, verksamhetsgruppen och mentorerna. Hur dessa organ hör ihop kan se ut ungefär så här:

En gång om året träffas Årsmötet, som består av alla som varit medlemmar i VO i över 1 år. Valberedningen meddelar Årsmötet deras nominering av en styrelse, samt en nominering av en ny valberedning för nästa år. Skulle någon ur Årsmötet vara emot den nominerade styrelsen måste de komma med ett förslag på en annan styrelse som blir ett alternativ till den första styrelsen. Vid Årsmötet röstas det slutet för om vilket förslag på styrelse som ska få tillträda.

Styrelsen arbetar helt idéellt och tar de långsiktiga, strategiska besluten. De beslutar hur budgeten ska användas och är arbetsgivare åt verksamhetsgruppen, som består av de enda betalda tjänsterna i organisationen. Verksamhetsgruppen sköter det “vardagliga” arbetet efter de mål som styrelsen satt upp. Detta är allt från rekrytering till sociala medier till att anordna event. De utför det administrativa arbetet och som vision och bakomliggande tanke för allt arbete arbetar de för mentorerna, alltså för att möjliggöra och främja mentorskapet.

För tillfället arbetar fyra personer i verksamhetsgruppen, där arbetsuppgifterna delas upp efter olika ansvarsområden. Några av de viktigaste ansvarsområdena är seniormentorskapsansvarig, juniormentorskapsansvarig, SBB-mentorskapsansvarig, rekryteringsansvarig, kursansvarig, drop-inansvarig, och sociala media-ansvarig (mm kommunikation, kan väl kallas kommunikatör också). Vad alla dessa innebär säger sig självt, men ett sista ansvarsområde kan behöva ges en förklaring: verksamhetsansvarig.

Den verksamhetsansvarige (VA) är ledare och officiella sammanhang frontfigur för verksamhetsgruppen. VA är länken mellan styrelsen och verksamhetsgruppen, på så sätt att hen alltid deltar i styrelsemöten och ser till att styrelsens beslut blir verklighet. VA är som sagt frontfigur, genom att hen representerar organisationen i kontakt med samarbetspartners, skriver på avtal med mera. VA har dessutom hand om löneutbetalningar och utför allehanda ekonomirelaterad arbete, bland annat att söka ekonomiskt stöd.