Ny (men ändå inte) på VO

För min VFU-breddning kommer jag att studera en organisation som kortfattat jobbar med att främja matematikkunskaper och intresset för matematik hos ungdomar. Organisationen är tätt kopplad till Chalmers och har sitt kontor mycket nära campus. Det är ännu inte klarlagt om jag ska använda organisationens namn i bloggen, men så länge kallar jag dem VO (Värd-Organisationen).

Var gör VO?

Som sagt är det en organisation som arbetar för att främja matematikkunskaper och intresset för matematik hos ungdomar. De tjänster som organisationen erbjuder är helt gratis, det är en idéell organisation och endast den av styrelsen vald verksamhetsgruppen, VG, är betalda del- eller heltidsanställda. Filosofin är att alla som vill ska ha tillgång till hjälp och inspiration i matematik, det är på den grunden hela organisationen bygger på. Det hela började trots allt med att studenter på Chalmers gick samman och erbjöd sig att hjälpa gymnasieelever med matematik gratis, för att alla, oavsett deras ekonomiska läge, skulle få en chans att få extra hjälp. Det har gått många år sedan dess och numera erbjuder organisationen en rad olika sorters matterelaterad hjälp/inspiration, men dess ursprung finns kvar i den viktigaste delen av VO, de så kallade mentorsgrupperna.

Mentorsgrupper finns av olika typer, men det gemensamma med dem är att en person med högre matematikutbildning, kallad mentor, sammankopplas med en gäng yngre så kallade adepter, som inte har kommit lika långt i sin matematikutbildning än. Vanligtvis har en mentor 3-4 adepter, och de träffas lite olika ofta beroende på vilken typ av mentorskap det är. Det finns tre varianter, seniormentorskap, juniormentorskap och SBB-mentorskap. Jag kommer beskriva dem kort nedan för att i senare blogginlägg utveckla hur mentorskapen går till och kan se ut i praktiken.

I seniormentorskap sammansätts mentorsgrupper där mentorn har minst 15 hp tillgodoräknade i matematik, med adepter som går på gymnasiet. Mentorsgruppen träffas två timmar varje vecka för läxhjälp och andra matte-relaterade aktiviter. Allra oftast är dessa seniormentorer studenter på t ex Chalmers eller GU. Många av seniormentorerna läser en kvällskurs på Chalmers i kombination till mentorskapet, en kurs som jag också kommer att prata mer om i ett senare blogginlägg.

I juniormentorskap är det gymnasieelever som skickar vidare och är mentorer åt högstadieelever. Juniormentorer träffar sina adepter en timme i veckan, och vissa mentorer gör det i par.

SBB-mentorer är seniormentorer som, istället för gymnasieelever, har särbegåvade högstadieelever som adepter. Dessa högstadieelever är de som har kommit långt i sin förståelse för matematik, tycker det är roligt med matematik och vill ha extra utmanande och roliga pass. Ofta har de redan börjat med gymnasiematematiken, vilket är varför de sammankopplas med mentorer som går på högskolan.

Alla grupper träffas på Chalmersområdet, för att adepterna ska få se Chalmers och för att det ska bli nära för seniormentorerna. Förutom mentorskapet anordnar VO drop-in mattestuga för gymnasieelever/komvuxelever/basårsstudenter på Chalmers bibliotek två gånger i veckan. Det är seniormentorer och SBB-mentorer som turas om att hjälpa till vid drop-in.

Förutom detta anordnar organisationen andra tillfällen för främst gymnasieelever att lära sig matematik. En sådan är VO-dagen, som i år är den 8 dec, där elever från hela Göteborg kommer för att gå på föreläsningar om de olika mattekurserna och få plugghjälp inför de nationella proven.

Min tid på VO

Under min tid hos VO kommer jag följa verksamhetsgruppen, VG, i deras dagliga verksamhet. Detta innebär planering av event, rekrytering osv. Jag kommer vara med på så många av eventen som jag kan, studera drop-in och mentorskap. Bland annat hoppas jag kunna studera mentorsträffar genom besök och intervjuer. Jag har själv varit seniormentor en gång i tiden och har gått den kurs som erbjuds, som jag planerar att återbesöka. I år är jag SBB-mentor och kommer inför mina träffar med mina adepter analysera vad för inspiration från VO och MPLOL som jag tar med mig. Eftersom jag har band till organisationen känner jag mig redan efter den första veckan väldigt hemma och ser fram emot de kommande veckorna.