Välkomna hit!

Hej! Jag heter Jim Bill, är 23 år gammal och går mitt andra och sista år på Lärande- och Ledarskapsprogrammet på Chalmers. Masterprogrammet har gett mig en grund i hur lärande och ledarskap kan gå till, både på en teoretisk nivå men även praktiskt genom praktik i gymnasieskolan. Varför finns då denna blogg? Jo, just nu läser jag en kurs som i masterprogrammet kallas  “Lärande och ledarskap i praktiken – breddning”. I denna kurs kommer jag att få observera hur lärande och ledarskap kan gå till i en annan organisationen än inom skolan, genom att göra praktik på en valfri organisation som intresserar mig.

Var har jag då hamnat? Eftersom jag har en bakgrund inom Teknisk Fysik, är jag nyfiken på hur en tjänst som skulle kunna kombinera både min kunskap inom fysik och min kunskap inom lärande skulle kunna se ut. Detta har lett till att organisationen som jag kommer utföra min praktik på är Ericsson Global Learning Practice, med kontor i Lindholmen Science Center. För att ge en snabb översikt av vad Global Learning Practice arbetar med, länkar jag här en video publicerad av organisationen.

Ericsson Global Learning Practice, som också vad jag förstått något felaktigt ibland kallas Ericsson Academy arbetar bland annat med att ta fram olika former av undervisning inom telecombranschen. Utbildningen sker både internet inom Ericssonkoncernen, men även externt mot Ericssons kunder. Kurserna bedrivs på två olika sätt. Det finns dels kurser som görs live i klassrum, där deltagarna är fysiskt på plats, antingen i Ericssons lokaler eller ute hos kunder. Andra kurser är förlagda till internet, där deltagarna arbetar med interaktiva e-Learnings, även kallade Web-based learning.

Organisationen arbetar som konsulter, både inom företaget och ut mot kunder. Detta innebär att Global Learning Practice utvecklar och levererar kurser, men att det är beställaren som äger kursmaterialet. På grund av att det är en konsultorganisation inom koncernen, utsätts den också både för extern och intern konkurrens vilket hela tiden driver organisationen framåt.

Eftersom Ericsson är ett telecomföretag finns det tydliga kopplingar till fysik i deras teknologi. Ett utav de många områden som företaget arbetar med är sändning av mikrovågssignaler, för att exempelvis transportera mobildata och liknande i telecominfrastruktur. Just signalöverföring och antennteknologi är något som behandlats om än mycket översiktligt i en kurs i elektriska fält som jag läst. Att få kombinera både min grundutbildning och min master känns som en väldigt rolig möjlighet, då jag i framtiden hade velat arbeta som en brygga mellan exempelvis kunder som är intresserade av en produkt och de R&D-avdelningar som utvecklat produkten och som är mest kunniga på varför produkten fungerar som den gör.

Denna blogg kommer uppdateras kontinuerligt under de (troligen) åtta veckor som jag kommer att ha min praktik. Jag kommer skriva om lärande, om ledande och om andra funderingar jag har kring min tid här. Hoppas ni vill följa med mig på min resa!