Vad håller jag på med?

Jag går nu in på den andra veckan av min praktik på Ericsson, där jag framför allt följer medarbetare från Global Learning Practice(GLP). Som jag i mitt introducerande blogginlägg presenterade handlar kursen om att “bredda mitt perspektiv på lärande och ledarskap genom kontraster skapade med erfarenheter från en annan miljö än tidigare övningsskola”. Att detta ska ske är alltså premissen för själva praktiken, men för er läsare är det fortfarande höljt i dunkel hur detta faktiskt ska gå till.

Vad är det då jag gör rent praktiskt under min tid på Ericsson? En del av min praktik kommer vara tillägnad att förstå organisationen jag är på och hur man ser på lärande och ledarskap. Vem gör vad? Hur går arbetsprocesserna till? Vem bestämmer? Hur kan undervisning se ut? För att ta reda på detta kommer jag prata med flera olika personer, både inom GLP men också från andra organisationer i Ericsson. Från GLP vill jag ta reda på hur arbetet kan gå till vid kursutveckling, hur denna process ser ut. För att få ett större perspektiv talar jag med andra organisationer som beställer kurser från GLP, exempelvis organisationen Learning Services(LS) som ansvarar för Ericssons kundutbildning.

Förutom dessa samtal kommer jag också få möjlighet att vara med rent praktiskt i kursutvecklings- och undervisningsarbete. Under praktiken kommer jag närvara på minst två kurser som bedrivs i Ericssons lokaler. Här kommer jag delta och reflektera över vilka pedagogiska teorier och metoder jag kan se och paralleller till mina tidigare praktiker inom gymnasieskolan. Jag har också fått möjlighet att vara med i uppstarten av ett kursutvecklingsprojekt, där jag kommer få vara med i processen från att ett behov av en kurs uppstått och hur denna process sedan går vidare. Dessutom kommer jag gå ett antal e-Learnings, också kallade Web-Based Learnings(WBL) för att se hur sådana kurser kan se ut ur ett användarperspektiv.

Vad får då GLP ut av att ta emot mig under denna praktik? Eftersom jag har en förståelse för hur lärande kan gå till, teorier och metoder inom undervisning och också praktisk erfarenhet av undervisning på gymnasieskolan kan jag bidra med en mer lärarorienterad synvinkel. Under praktikens gång kommer jag därför ge återkoppling till de personer jag följer kring reflektioner jag gjort om det jag ser, för att peka på hur jag tänker att saker skulle kunna göras. Detta kommer jag också sammanställa i en kortare rapport där jag ger återkoppling på de kurser och WBL:er jag tagit del av, för att användas som en annan synvinkel på vad avdelningen kan tänka på.

Nästa inlägg kommer ge er en första inblick i mina praktiska erfarenheter, där jag kommer berätta om en kurs som jag då har gått. På återseende!

Välkomna hit!

Hej! Jag heter Jim Bill, är 23 år gammal och går mitt andra och sista år på Lärande- och Ledarskapsprogrammet på Chalmers. Masterprogrammet har gett mig en grund i hur lärande och ledarskap kan gå till, både på en teoretisk nivå men även praktiskt genom praktik i gymnasieskolan. Varför finns då denna blogg? Jo, just nu läser jag en kurs som i masterprogrammet kallas  “Lärande och ledarskap i praktiken – breddning”. I denna kurs kommer jag att få observera hur lärande och ledarskap kan gå till i en annan organisationen än inom skolan, genom att göra praktik på en valfri organisation som intresserar mig.

Var har jag då hamnat? Eftersom jag har en bakgrund inom Teknisk Fysik, är jag nyfiken på hur en tjänst som skulle kunna kombinera både min kunskap inom fysik och min kunskap inom lärande skulle kunna se ut. Detta har lett till att organisationen som jag kommer utföra min praktik på är Ericsson Global Learning Practice, med kontor i Lindholmen Science Center. För att ge en snabb översikt av vad Global Learning Practice arbetar med, länkar jag här en video publicerad av organisationen.

Ericsson Global Learning Practice, som också vad jag förstått något felaktigt ibland kallas Ericsson Academy arbetar bland annat med att ta fram olika former av undervisning inom telecombranschen. Utbildningen sker både internet inom Ericssonkoncernen, men även externt mot Ericssons kunder. Kurserna bedrivs på två olika sätt. Det finns dels kurser som görs live i klassrum, där deltagarna är fysiskt på plats, antingen i Ericssons lokaler eller ute hos kunder. Andra kurser är förlagda till internet, där deltagarna arbetar med interaktiva e-Learnings, även kallade Web-based learning.

Organisationen arbetar som konsulter, både inom företaget och ut mot kunder. Detta innebär att Global Learning Practice utvecklar och levererar kurser, men att det är beställaren som äger kursmaterialet. På grund av att det är en konsultorganisation inom koncernen, utsätts den också både för extern och intern konkurrens vilket hela tiden driver organisationen framåt.

Eftersom Ericsson är ett telecomföretag finns det tydliga kopplingar till fysik i deras teknologi. Ett utav de många områden som företaget arbetar med är sändning av mikrovågssignaler, för att exempelvis transportera mobildata och liknande i telecominfrastruktur. Just signalöverföring och antennteknologi är något som behandlats om än mycket översiktligt i en kurs i elektriska fält som jag läst. Att få kombinera både min grundutbildning och min master känns som en väldigt rolig möjlighet, då jag i framtiden hade velat arbeta som en brygga mellan exempelvis kunder som är intresserade av en produkt och de R&D-avdelningar som utvecklat produkten och som är mest kunniga på varför produkten fungerar som den gör.

Denna blogg kommer uppdateras kontinuerligt under de (troligen) åtta veckor som jag kommer att ha min praktik. Jag kommer skriva om lärande, om ledande och om andra funderingar jag har kring min tid här. Hoppas ni vill följa med mig på min resa!