Organisationen och ledarskap

Som jag skrev tidigare kommer fokus övergå från lärande till ledande under inläggen framöver. Dagens inlägg kommer handla om hur ledarskapet är organiserat på Ericsson, och nästa vecka kommer jag gå in mer på vad jag sett och vilka teorier det går att koppla till.

Jag kommer här fokusera på Ericssonkoncernen som sin helhet och hur den är organiserad, då denna information finns att tillgå för alla via deras hemsida. Därifrån har jag också tagit denna bild:

Källa: http://www.ericsson.com/se/thecompany/company_facts

Källa: http://www.ericsson.com/se/thecompany/company_facts

Som man kan se i bilden är Ericsson uppdelat i flera olika delar, som alla svarar mot deras VD Hans Vestberg. Indelningen är dels i de olika affärsområden som Ericsson opererar i, men också i olika stödfunktioner som exempelvis HR, Sales och liknande. Även om Ericsson valt att visa sin organisations struktur på det sätt som ses i bilden, tycker jag mig kunna se en mer klassisk trädstruktur i hur företaget är organiserat. Längst upp finns VD, sedan finns ledare för varje BU(Business Unit) och varje gruppfunktion, och under dessa förgrenar sig varje linje ut i flera mindre organisationer. Exempelvis finns den avdelning jag befinner mig på någonstans under det som i bilden kallas Business Unit Global Services.

Vad jag också fått beskrivet för mig är att organisationen inte bara arbetar på en ledd i sin organisation. Det finns också avdelningar som arbetar med funktioner som kan binda ihop flera olika linjer i organisationsflödet, om dessa linjer har liknande arbetsuppgifter. Detta gör att Ericsson har drag av en matrisorganisation, där medarbetarna både arbetar för sin egen linje men även utifrån de besked som fås från de avdelningar som arbetar med deras funktioner.

Nu har ni fått en mycket grundlig insikt i olika ledarstrukturer som finns i organisationen i ett makroperspektiv. Jag kommer inte behandla detta mer ingående, men jag ska ge er en inblick i vad jag sett av ledandet på ett teoretiskt plan i nästkommande inlägg.

I mitt tidigare inlägg nämnde jag också mjukvaran Articulate Storyline 2 som ett sätt att ta fram interaktiv e-Learning. Det är nu bestämt att jag ska leverera något mer interaktivt material till GLP istället för en skriftlig rapport, vilket gör att jag kommer fortsätta att arbeta med mjukvaran för att i den producera en film om vad jag sett på min praktik. Ska försöka ge er något smakprov på hur det kan se ut!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *