Vad håller jag på med?

Jag går nu in på den andra veckan av min praktik på Ericsson, där jag framför allt följer medarbetare från Global Learning Practice(GLP). Som jag i mitt introducerande blogginlägg presenterade handlar kursen om att “bredda mitt perspektiv på lärande och ledarskap genom kontraster skapade med erfarenheter från en annan miljö än tidigare övningsskola”. Att detta ska ske är alltså premissen för själva praktiken, men för er läsare är det fortfarande höljt i dunkel hur detta faktiskt ska gå till.

Vad är det då jag gör rent praktiskt under min tid på Ericsson? En del av min praktik kommer vara tillägnad att förstå organisationen jag är på och hur man ser på lärande och ledarskap. Vem gör vad? Hur går arbetsprocesserna till? Vem bestämmer? Hur kan undervisning se ut? För att ta reda på detta kommer jag prata med flera olika personer, både inom GLP men också från andra organisationer i Ericsson. Från GLP vill jag ta reda på hur arbetet kan gå till vid kursutveckling, hur denna process ser ut. För att få ett större perspektiv talar jag med andra organisationer som beställer kurser från GLP, exempelvis organisationen Learning Services(LS) som ansvarar för Ericssons kundutbildning.

Förutom dessa samtal kommer jag också få möjlighet att vara med rent praktiskt i kursutvecklings- och undervisningsarbete. Under praktiken kommer jag närvara på minst två kurser som bedrivs i Ericssons lokaler. Här kommer jag delta och reflektera över vilka pedagogiska teorier och metoder jag kan se och paralleller till mina tidigare praktiker inom gymnasieskolan. Jag har också fått möjlighet att vara med i uppstarten av ett kursutvecklingsprojekt, där jag kommer få vara med i processen från att ett behov av en kurs uppstått och hur denna process sedan går vidare. Dessutom kommer jag gå ett antal e-Learnings, också kallade Web-Based Learnings(WBL) för att se hur sådana kurser kan se ut ur ett användarperspektiv.

Vad får då GLP ut av att ta emot mig under denna praktik? Eftersom jag har en förståelse för hur lärande kan gå till, teorier och metoder inom undervisning och också praktisk erfarenhet av undervisning på gymnasieskolan kan jag bidra med en mer lärarorienterad synvinkel. Under praktikens gång kommer jag därför ge återkoppling till de personer jag följer kring reflektioner jag gjort om det jag ser, för att peka på hur jag tänker att saker skulle kunna göras. Detta kommer jag också sammanställa i en kortare rapport där jag ger återkoppling på de kurser och WBL:er jag tagit del av, för att användas som en annan synvinkel på vad avdelningen kan tänka på.

Nästa inlägg kommer ge er en första inblick i mina praktiska erfarenheter, där jag kommer berätta om en kurs som jag då har gått. På återseende!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *