Skillnader mellan gymnasiet och högstadiet.

Länk till VLOG-inlägg

Detta inlägg berör följande kursmål:
|X| 1. Beskriv din VFU-plats. Vad gör man, hur är det organiserat, hur ser det ut m.m.? Hjälp dina bloggläsare att förstå miljön du hamnat i.
2. Hur sker lärandet ut på din VFU-plats.
|  | a. Beskriv detta: Hur går det till? Hur är det organiserat? Finns det likheter och skillnader med hur detta fungerat på dina tidigare VFU-platser?
|  | b. Beskriv dina egna insatser för att stödja lärandet på VFU-platsen.
|/| c. Har dina studier av lärande på kognitiv-, socio-kulturell eller neuro-nivå relevans för lärandet på denna VFU-plats. Ser du spår av lärande på flera kognitiva nivåer?
|  | d. Ser du någon kunskap om hur lärandesituationer skapas som du anser skulle vara värd att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

3. Hur sker ledarskapet på din VFU-plats?
|/| a. Beskriv detta. Finns det flera olika strukturer?
|  | b. Har dina tidigare studier av ledarskap relevans för ledarskapet på din VFU-plats. T.ex. när det gäller gruppdynamik, återkoppling och beröm m.m.
|  | c. Egna insatser för att stödja ledarskapet på VFU-platsen?
|/| d. Kan du identifiera någon process för ledarskap som du anser vore värdefull att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

 

Skillnader från förr.

Länk till VLOG-inlägg

Detta inlägg berör följande kursmål:
|X| 1. Beskriv din VFU-plats. Vad gör man, hur är det organiserat, hur ser det ut m.m.? Hjälp dina bloggläsare att förstå miljön du hamnat i.

2. Hur sker lärandet ut på din VFU-plats.
| | a. Beskriv detta: Hur går det till? Hur är det organiserat? Finns det likheter och skillnader med hur detta fungerat på dina tidigare VFU-platser?
| | b. Beskriv dina egna insatser för att stödja lärandet på VFU-platsen.
| | c. Har dina studier av lärande på kognitiv-, socio-kulturell eller neuro-nivå relevans för lärandet på denna VFU-plats. Ser du spår av lärande på flera kognitiva nivåer?
| | d. Ser du någon kunskap om hur lärandesituationer skapas som du anser skulle vara värd att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

3. Hur sker ledarskapet på din VFU-plats?
| | a. Beskriv detta. Finns det flera olika strukturer?
| | b. Har dina tidigare studier av ledarskap relevans för ledarskapet på din VFU-plats. T.ex. när det gäller gruppdynamik, återkoppling och beröm m.m.
| | c. Egna insatser för att stödja ledarskapet på VFU-platsen?
| | d. Kan du identifiera någon process för ledarskap som du anser vore värdefull att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

 

Länk till VLOG-inlägg

Detta inlägg berör följande kursmål:
|X| 1. Beskriv din VFU-plats. Vad gör man, hur är det organiserat, hur ser det ut m.m.? Hjälp dina bloggläsare att förstå miljön du hamnat i.

2. Hur sker lärandet ut på din VFU-plats.
| | a. Beskriv detta: Hur går det till? Hur är det organiserat? Finns det likheter och skillnader med hur detta fungerat på dina tidigare VFU-platser?
| | b. Beskriv dina egna insatser för att stödja lärandet på VFU-platsen.
| | c. Har dina studier av lärande på kognitiv-, socio-kulturell eller neuro-nivå relevans för lärandet på denna VFU-plats. Ser du spår av lärande på flera kognitiva nivåer?
| | d. Ser du någon kunskap om hur lärandesituationer skapas som du anser skulle vara värd att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

3. Hur sker ledarskapet på din VFU-plats?
| | a. Beskriv detta. Finns det flera olika strukturer?
| | b. Har dina tidigare studier av ledarskap relevans för ledarskapet på din VFU-plats. T.ex. när det gäller gruppdynamik, återkoppling och beröm m.m.
| | c. Egna insatser för att stödja ledarskapet på VFU-platsen?
| | d. Kan du identifiera någon process för ledarskap som du anser vore värdefull att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

 

Vad är det för en skola jag hamnat på?

Länk till VLOG-inlägg

Detta inlägg berör följande kursmål:
|X| 1. Beskriv din VFU-plats. Vad gör man, hur är det organiserat, hur ser det ut m.m.? Hjälp dina bloggläsare att förstå miljön du hamnat i.

2. Hur sker lärandet ut på din VFU-plats.
|  | a. Beskriv detta: Hur går det till? Hur är det organiserat? Finns det likheter och skillnader med hur detta fungerat på dina tidigare VFU-platser?
|  | b. Beskriv dina egna insatser för att stödja lärandet på VFU-platsen.
|  | c. Har dina studier av lärande på kognitiv-, socio-kulturell eller neuro-nivå relevans för lärandet på denna VFU-plats. Ser du spår av lärande på flera kognitiva nivåer?
|  | d. Ser du någon kunskap om hur lärandesituationer skapas som du anser skulle vara värd att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

3. Hur sker ledarskapet på din VFU-plats?
|  | a. Beskriv detta. Finns det flera olika strukturer?
|  | b. Har dina tidigare studier av ledarskap relevans för ledarskapet på din VFU-plats. T.ex. när det gäller gruppdynamik, återkoppling och beröm m.m.
|  | c. Egna insatser för att stödja ledarskapet på VFU-platsen?
|  | d. Kan du identifiera någon process för ledarskap som du anser vore värdefull att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?