En tillgänglig ledare

Nästan varje måndag eftermiddag klockan 15 äger ett kaffesamtal rum på företaget som alla medarbetare blir inbjudna till över intranätet. Medarbetare eller chefer kan själva anmäla sig för att hålla i ett kaffesamtal som alltid tar 15 minuter. Denna måndag är det en chef som håller i kaffesamtalet. Företaget bjuder på färska varma bullar och delen av restaurangen, där föredraget hålls, är fullsatt. Att företaget bjuder på bullar visar enligt min uppfattning att de vill att medarbetarna kommer till kaffesamtalen. Detta kan nästan tolkas som ett betingat beteende som undersöks i lärandemodellen behaviorism som vi pratade om i kursen “Analysera lärande” på Chalmers. Ledningen använder denna betingning för de vill få med sig medarbetarna i det som ledningsgruppen håller på att diskutera. Bullar brukar locka människor och göra dem lyckliga. Företaget vill att medarbetarna känner sig uppskattade – det är en väldigt positiv ledarskapsmetod som motiverar medarbetarna genom att belöna dem. Dessutom är det ett teambildande arbete eftersom medarbetarna samlas och blir uppmuntrade till att prata och diskutera.

Chefen har med sig en powerpoint-presentation som syns på projektorn och börjar med att presentera två nyanställda – eller rättare sagt, de får komma fram och presentera sig själva. Sedan fortsätter han med att säga:

“Jag vill att man ska kunna prata så öppenhjärtat som möjligt under detta minglet”.

Han har en lugn utstrålning som skapar förtroende. Som ingång i presentationen berättar chefen kort om vilka frågor ledningsgruppen behandlar just nu angående övergången till RISE. Sedan fortsätter han med att hylla företagets arbete:

“Vi fungerar väldigt bra när det gäller verksamheten i alla sätt och vis – bra relationer med våra kunder, bra testbäddar…”

och uttrycker sin stolthet:

“Det ska vi vara fantastiskt stolta över.”

Sedan presenterar han affärssiffrorna för medarbetarna. Efter presentationen uppmuntras frågor och kommentarer – chefen väntar länge om det kommer fler frågor och låter medarbetarna tänka efter. Det kommer några frågor och chefen försöker svara och det verkar ärligt även om det är en fråga som han själv inte vet så mycket om än för att det håller på att bestämmas. Om man har en fråga och inte vill ta det framför gruppen föreslår chefen att komma till hans kontor och säger:

“Min dörr är alltid öppen.”

Det sistnämnda visar på att chefen vill vara en tillgänglig ledare vilket påminner mig om en artikel vi läste i kursen “Analysera lärande” på Chalmers. Artikeln  “Leading clever people” (2007, Harvard Business Review) av Rob Goffee och Gareth Jones listar upp sju punkter man ska veta om man ska leda “clever people”, varav en av punkterna är just att vara tillgänglig. Jag tänkte att denna modell kan användas för denna organisation för att det är forskare och andra högutbildade som är medarbetare här. Följande 7 punkter om “clever people” listas upp:

 1. They know their worth.
 2. They are organizationally savvy.
 3. They ignore corporate hierarchy.
 4. They expect instant access.
 5. They are well connected.
 6. They have a low boredom threshold.
 7. They won’t thank you.

Efter att reflektera över chefens uppträdande denna eftermiddag tycker jag att han tänker på många av dessa punkter. Punkt 1 tänker chefen på genom att visa stolthet över medarbetarna och ger dem positiv feedback på sitt arbete. Även om de vet om sitt värde och att deras kunskaper är värdefulla kan det vara skönt för dem att höra det av någon annan. De är förståndiga inom sitt organisationstänkande, det vill säga de ser var de får mest resurser och byter till ett annat ställe om de ser bättre möjligheter där (punkt 2) vilket chefen tar hänsyn till genom att prata om hur bra det går för organisationen. Mest tydligt visar chefen att han tänker på punkt 4 eftersom han tydligt visar att medarbetarna alltid kan komma och prata med honom och att deras åsikt är välkommen och behövs. Även genom att göra kaffesamtalet blir chefen tillgänglig för att medarbetarna får möjligheten att prata avslappnat med honom utan att behöva gå till hans kontor. Chefen tänker även på punkt 6 då han håller kaffesamtalet på 15 minuter vilket är kort och ger bara de viktigaste informationer så ingen blir uttråkad.

Avslutningsvis av detta inlägg kan sägas att chefen har ett effektivt och konstruktivt sätt att vara en tillgänglig ledare. Han vet vad som är viktigt för sina medarbetare och agerar efter det för att undvika frustration hos dem.

3 reaktion på “En tillgänglig ledare

 1. Hej Greta!

  Intressant koppling till behaviourismen! Tror du att vissa bara kommer p.g.a. bullarna? Eller tror du de anställda är där för att de vill? 🙂

  Bra reflekterat kring Goffee & Jones. Tror du att denna ledarskapsmodell passar alla anställda på företaget? Alltså att man kan utvidga den till områden den inte är tänkt att användas för?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *