Företagskursens utvecklingsmöjligheter

Hej Bloggen!

När jag gick i skolan och även senare på universitetet så funderade jag sällan om någonsin på varför lektionerna såg ut som de gjorde. På mastern introducerades olika upplägg och modeller för hur lektioner kunde planeras för olika syften. Det är inte lätt att undervisa för en klass som lärt sig dessa knep vill jag lova, man är snabb på att syna alla trix och ifrågasätta moment eller upplägg. Jag föreställer mig att det är som att undervisa en lågstadieklass som ständigt frågar ”varför?  Varför därför?”. En av de saker jag innan praktiken såg fram emot var att se hur det kunde se ut och gå till på en företagskurs. Jag hade en bild av att man som företagsanställd på kurs ställde högre krav och var svårare att fånga och intresset och respekten hos.

Kurserna är, som jag tidigare nämnt, främst inom CAD och PLM vilka båda två är datorbaserade. Den kurs som jag observerat flest gånger är en introduktionskurs på fyra dagar där baserna för CAD och PLM system för ett specifikt företag är i fokus. Det är en grupp med deltagare där förkunskaperna varierar kraftigt. Det finns de som har använt systemet länge men i en annan företagsmiljö, en del är helt nya och vissa kan systemet i den aktuella företagsmiljön. Min spontana tanke är att detta är såväl en utmaning som en tillgång för kursen. Det kan vara svårt att möta allas behov och hålla alla intresserade men de spridda förkunskaperna skulle också kunna utnyttjas genom att låta gruppen arbeta tillsammans i viss mån. Ett sätt hade kanske varit att implementera active learning i kurserna, detta sätt att lära ut har som har visat sig mycket effektivt (Freeman, S. Eddy, S.L. McDonough, M. Smith, M.K.  Okoroafor, N. Jordt, H. & Wenderoth, M. P. 2014). Det hade också varit ett intressant inslag att komplettera den annars väldigt klassiska katederundervisningen där utbildaren går igenom steg för steg och deltagarna gör efter. I kursen Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1 höll våra mästerlärare i ett moment där vi fick testa på active learning, vi fick då arbeta i grupper och göra uppgiften till våran egen och sedan dela med oss till övriga med våran lösning.

Under den första dagen på den fyra dagar långa kursen är det mycket introduktion vilket innebär att utbildaren visar en mängd saker och deltagarna passivt tittar på. Här hade nog många av de skolor jag varit på VFU på tidigare passat på att spara in tid genom att låta eleverna göra ett grundarbete hemma innan lektionen. Detta skulle även kunna kopplas till flipped classroom vilket har varit i ropet inom skolan under en tid. Det bygger på att eleverna till exempel tittar på en kortare film innan lektionen som berör det som skall hanteras under lektionen. För företag kanske det är svårare att argumentera att deltagarna skall titta på en film innan kursen då det skulle bli problematiskt med vilken tid det skulle ske på.

Jag kommer fortsätta att ha ögonen öppna och se vilka lärande teorier som kan tänkas gömma sig i de olika standardiserade kurserna.

Scott Freeman, Sarah L. Eddy, Miles McDonough, Michelle K. Smith, Nnadozie Okoroafor, Hannah Jordt, och Mary Pat Wenderoth, Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics, 2014, http://www.pnas.org/content/111/23/8410

Flipped Classroom, hämtad 2018-12-04 http://pedagog.stockholm.se/flipped-classroom/

2 reaktion på “Företagskursens utvecklingsmöjligheter

  1. Under min tid som forskare har jag deltagit i kurser som kanske hade liknande upplägg som de du observerar nu och ett gemensamt drag var kanske den passiva rollen hos oss deltagare. Det sparar tid, som du säger, och detta är viktigt när kurserna är intensiva och dyra för företaget. Det kanske beror också på utbildare är ofta experter i ämnet och inte på själva lärande processen. Slutligen undrar jag om vi bara tar det för givet att deltagare som är redan (antar jag) högutbildade inte behöver lika mycket hjälp för att lära sig, de vet hur man plugga eller träna. Man kanske tycker att flipped classroom och active learning är bara viktiga för att förbättra möjligheter hos unga elever. Det vore spännande att se hur detta kan tillämpa i andra miljöer!

  2. Bra reflektioner kring hur kursuppläggen eventuellt skulle kunna gynnas av att tillämpa andra lärandemodeller!
    Jag håller med om att det är lättare att kritisera lektionsupplägg om man är medveten om alternativen. Kursdeltagarna du stöter på borde rimligen ha mer erfarenhet av olika sätt att bedriva undervisning. En fråga uppstår om du upplever att vuxna “elever” ställer sig mer eller mindre kritiska till olika lektionsupplägg än gymnasieelever?
    Samtidigt kanske det även har mycket med ålder att göra (tänk “trotsåldern”)!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *