Att köra traktor

Nu har jag varit på Strömma naturbrukscentrum i närmare 6 veckor. Som jag nämnt tidigare har jag lärt mig mycket varje vecka. Ingen vecka är den andra lik.

Under en av mina spännande dagar på Strömma var jag och observerade och deltog i en traktorförarundervisning. Undervisningen utfördes i mindre elevgrupper om ca 3-4 elever med två undervisande lärare eller instruktörer.

Att undervisa i mindre grupper ges större möjlighet till återkoppling i diskussioner och för utförda arbetssituationer än i stor grupp. Det blir också mer personligt och direkt i den lilla gruppen. Små grupper utmärks också av en högre grad av informell stämning och flexibilitet [1].

Lektionen som jag auskulterade startade med en genomgång av ett dokument med betyg för fordonsmomentet i kursen som heter Fordon och redskap inom lantbruk. Genomgången innefattade betygen E, C och A och vad som krävdes för att uppnå betyget.

Som lärarstudent så är jag mest bekant med att begreppet betyg används vid betygsättning vid avslutad kurs och att man använder sig av ordet bedömning under kursens gång. Som jag tolkar ämnesplanen för Fordon och redskap inom lantbruk är körning en del i det centrala innehållet i kursen och förmågorna eleverna ska få möjlighet att utveckla inom körning är:

 • Förmåga att manövrera och köra fordon, fordonskombinationer och maskiner för att utföra olika arbetsuppgifter.
 • Förmåga att manövrera och köra fordon och fordonskombinationer i trafik på ett säkert, ansvarsfullt och miljöanpassat sätt samt kunskaper om gällande trafikregler [2].

Dessa förmågor är sedan ställda mot kunskapskraven E, C och A. Min uppfattning är att körning är en del av en kurs och det hade därför möjligen varit mer fördelaktigt att benämna det bedömning.  

Efter genomgång av betygen och vad som praktiskt krävs för att uppnå dessa betyg i slutet av momentet körning fortsatte en genomgång av fyra olika traktorer. Huvudsakligen var det genomgång av momenten att kolla olja och expansionskärl. Alla traktorer satt oljestickan och expansionskärlet på olika ställen. Moment som underhåll och service är också en del av kursen Fordon och redskap inom lantbruk.

Läraren visade var traktorn tankades och därefter gick man igenom traktorns drivmedel varefter olika miljövänliga alternativ på drivmedel förklarades. Det var ett mycket bra sätt att sammankoppla till hållbar utveckling. En tanke som väcktes var en tvärvetenskaplig möjlighet till kursen kemi, som flera av eleverna läser.  

Eleverna fick efter genomgången välja en av traktorerna som de ville köra. Läraren visade varje elev var gas, broms, växlar, koppling med mera fanns i traktorn och därefter fick de starta. En av de tre elever som skulle köra en av traktorerna hade kört tidigare. Jag fick möjligheten att åka med en elev och läraren åkte med den tredje eleven.

Det var väldigt roligt att få vara med och se hur undervisningen i traktorkörning gick till. Eleverna fick prova att köra tre olika banor. Jag själv har erfarenhet av att köra olika typer av maskiner såsom traktorer samt grävmaskiner och det var väldigt givande för mig inte minst i pedagogisk synvinkel utan även i min egen utveckling.

Fordon och redskap inom lantbruk är både en praktisk och en teoretisk kurs som återigen återspeglar lärandet “Learning by doing” (Dewey). Jag samtalade med en elev som tyckte att hen lärde sig mer när teorin blandades med ett praktiskt utförande. Hen tyckte att det då blev lättare att förstå teorin som en helhet och att minnas teorin när man även fick möjlighet att praktisera och köra fordonet.

Jag observerade under lektionen även hur viktigt det är med säkerheten och att den undervisande läraren lägger stor vikt på detta. Men läraren är också väldigt tydlig med att hen bara ber eleven att utföra moment som hen bedömer eleven känner sig säker med. Eleven ska alltid känna sig trygg.    

[1] Mats Dahlkwist, (2012), Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser, 1:a uppl., Stockholm: Liber AB, sid 124.

[2] Skolverket, 2011, Ämne: Fordon och redskap inom lantbruk, www.skolverket.se

3 reaktion på “Att köra traktor

 1. Kul Erika att läsa om dina praktiska förvärv på praktiken. Här kommer en kanske dum fråga men finns det något “traktorkörkort” eller får vem som helst köra en traktor?

  • Hej Lisa,
   Ja det finns traktorkörkort. Några av eleverna har kört EPA-traktor innan de började på skolan men andra som inte har det får möjlighet att få hjälp att ta traktorkörkort.

   Om man har bilkörkort, det har i och för sig inte elever på skolan förrän vid 18-års ålder, får man också köra traktor :-).

 2. Hej Erika!
  Från matte till hästar till traktorer, det är verkligen lite av varje du får hänga med på.
  Jag minns hur lång tid och mycket träning som det krävdes innan jag kände mig trygg med att köra bil, vilken utmaning att försöka lära ut något av den karaktären till en klass.
  Bra att de tar säkerheten på allvar och att de bara ska göra det som de känner sig trygga med. Men jag kan ändå tänka mig att det kan bli en konflikt mellan att vara trygg och att testa något nytt och visa utveckling. På ett matteprov eller liknande kan man ju gissa/försöka och kanske få rätt och lära sig på kuppen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *