Om

Mitt namn är David Reckermann och jag läser masterprogrammet Lärande & Ledarskap på Chalmers Tekniska Högskola. Masterprogrammet är del av min civilingenjörsutbildning inom maskinteknik och ger mig även behörighet till att undervisa matematik och teknik på gymnasienivå. Förhoppningen är att jag kommer vara klar med utbildningen till sommaren 2019.

Anledningen till att jag skriver denna blogg är att det är en del av kursen Lärande och Ledarskap i praktiken – breddning (kurskod MVE391). Kursen går ut på att jag ska vara i en organisation och ta del av arbetet kopplat till lärande och ledarskap, och organisationen som jag fått vara i är yrkeshögskolan YRGO i Göteborg. Under kursens gång, 5:te november till 18:de januari, kommer jag att göra åtta blogginlägg för att dokumentera och dela med mig av mina upplevelser, observationer och reflektioner.

Tack för visat intresse!

Med Vänliga Hälsningar,
David