Blog 8: Några avslutande tankar

Hejdå kära läsare! Detta blir mitt sista inlägg från min tid på yrkeshögskolan YRGO och jag tänkte avsluta med lite tankar, observationer och funderingar som jag inte skrivit om i tidigare inlägg. Tack så mycket för att du följt mig på min resa de senaste veckorna! 

Under min tid på YRGO har jag suttit på många olika ställen i byggnaden på Lindholmen. Ibland har jag suttit i tomma lektionssalar, grupprum, korridoren, och ibland har jag suttit i fikarummet för personalen. Fikarummet är förhållandevis stort och har bort, stolar och soffor. Det finns en kaffeautomat med gratis kaffe och på ett borg står frukt som en kan ta när en vill. Oftast när jag har suttit och skrivit på något där så har jag suttit ensam och sett hur andra går in och ut ur fikarummet. Det är väldigt många som inte hälsar och när jag först kom till YRGO tyckte jag att det kändes väldigt ensamt eftersom det inte var många som hälsade på mig. När jag tog initiativet att prata med andra var de dock alltid väldigt vänliga och jag blev alltid bra bemött men fikarummet kändes ofta ganska ensamt. I ena hörnet sitter någon och läser tidningen, i ett annat hörn sitter någon och äter på en banan, och någonstans mittemellan sitter jag och skriver mina blogginlägg. Jag frågade runt lite grann om varför det är så och jag fick två förklaringar: det finns många konsulter som undervisar på YRGO som brukar hålla för sig själva och som andra lärare inte känner, och rasterna för lärarna är inte inte synkroniserade så det är ren slump om någon annan lärare som en känner har rast just då. Lärarna har viss kontakt med varandra i arbetsrummen, där det sitter ett fåtal kollegor, men jag tror att det skulle vara värdefullt att ha även umgås mer i fikarummet. I fikarum pratas det ofta på ett annat sätt än när det gäller arbete och det kan bli värdefulla konversationer som en annars hade gått miste om. Med det sagt verkar det ändå som arbetslaget på tekniksektorn på YRGO har ganska god kontakt med varandra. Jag fick höra att de hade en träff utanför jobbet där ett mordmysterium skulle utredas, på låtsas. Det var med utklädnad och olika roller för deltagarna. Det lät som att de hade haft det väldigt roligt tillsammans och jag tror det är en viktig del av jobbet att kunna ha roligt med sina kollegor.

Ett soffhörn i fikarummet för personalen.

En sak som gjort att jag trivts bra på YRGO är att jag känt mig väldigt välkommen under lektioner, både bland lärare och studenter. Alla studenter som jag träffat har varit väldigt välkomnande, trevliga och hjälpsamma. Det har generellt varit väldigt god stämning i klasserna och det har varit väldigt roligt att uppleva. När jag läste kandidaten i maskinteknik på Chalmers gick jag i en klass med ca 150-160 studenter och hade kunnat vara helt osynlig om jag ville. På gymnasieskolorna där jag tidigare gjort VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har eleverna varit något försiktiga med välkomnandet. På YRGO har upplevelsen jämförelsevis varit väldigt välkomnande och positiv. Jag har kunnat gå runt och prata öppet med studenterna om deras studier och de har kunnat fråga om mina.

En speciell del av att vara verksam som yrkeshögskola är att det måste ansökas om att starta nya årskurser med jämna mellanrum. Det är alltså inget som löper på utan ansökningar måste göras, vilket är ett stressmoment för de som är ansvariga för utbildningarna. Får en en ansökan underkänd så kan inga studenter antas till det programmet den gången, vilket får följer både för lärarna, organisationen och studenterna som hade tänkt söka. Om ansökningen för utbildningen för anläggningsdykare underkänns finns det inga medel för att fortsätta med verksamheten och då måste utrustningen säljas, vilket är ett stort projekt i sig. Detta gör att det finns viss stress förknippad med att göra dessa ansökningar. Ett annat stressmoment som är just nu är regeringens budget. Eftersom de politiska partierna inte har lyckats bild en regering och bestämma en budget är det oklart om det kommer finnas tillräckligt med resurser för att starta nya årskurser till hösten 2019. Eventuellt kommer kursstarten förläggas senare. Detta är något som jag tycker är väldigt intressant och inte tidigare har upplevt, att regeringskrisen så direkt påverkar beslut som tas i andra organisationer. Det är egentligen inte så konstigt men det är intressant att observera detta direkta beroende.

Konferensrum för personalen inom tekniksektorn på YRGO.

Sammanfattningsvis har min tid på YRGO varit både trevlig och lärorik. Framför allt har det varit intressant att titta på utbildningen för anläggningsdykare och instruktörernas ledarskap och lärande. Det är en helt annan miljö än klassrummet och det finns risker, vilket gör att det krävs andra medel för lärandet. Det har också väldigt intressant att följa studenterna som läser anläggningsdykareutbildningen. Det blir en speciell gemenskap i grupperna eftersom de samarbetar så mycket och är tätt inpå varandra.

Återigen, tack så mycket för att du läst mina inlägg och jag hoppas att du lärt dig något av läsningen. Jag har definitivt lärt mig något av att skriva i bloggen. Jag vill passa på att ge ett extra tack till min handledare på YRGO! Hejdå, och på återseende! 

På sista dagen fanns det julfika på fikarummet, väldigt uppskattat! Tack alla på YRGO, hoppas vi ses igen! God jul och gått nytt år =)