Blog 4: Tankar om Motivation

Hej kära läsare! Nu är det redan dags för mitt fjärde inlägg på bloggen, vilket innebär att jag har fyra kvar efter detta. Dagens inlägg kommer att fokusera på några av mina tankar och reflektioner kring Motivation och Mötesplatser. 

En av de “huvudkorridorerna” på YRGO på Lindholmen. Här finns föreläsningssalar, konferenssalar, toaletter etc.

Motivation

Ett intryck jag fick väldigt tidigt när jag kom till YRGO var att studenterna verkar vara väldigt studiemotiverade. Detta tror jag eftersom samtliga lektioner jag varit på har haft en mycket god studiemiljö där studenterna har frågat både läraren och varandra om saker de inte förstått och för det mesta hållit sig till undervisningens innehåll. Även vid långa genomgångar har studenterna visat intresse. Vid en lektion i CAD som jag närvarade på satt studenterna med uppgifterna under hela lektionspasset utan att fokus svävade iväg allt för mycket. I ett sådant läge bör en som lärare överväga att mer eller mindre tvinga studenterna att ta rast, eller i alla fall uppmuntra dem. Det är trots allt även viktigt med raster i arbetslivet, för att undvika hälsoproblem relaterade till att sitta för länge vid dator. På CAD-lektionen som jag precis nämnde och två andra lektioner gick jag och läraren iväg för att ta rast och lite fika. Studenterna arbetade då vidare på egen hand och kändes självklart att det inte skulle vara något problem.

Anledningen varför jag reagerar så på det är troligtvis att det skiljer sig från mina upplevelser både från VFU:n (verksamhetsförlagd utbildning) på gymnasium och högskolan. På gymnasiet var det svårare att motivera klassen och att skapa en god lärandemiljö. Det var något som inte gick att ta för givet. Mina erfarenheter från högskolan är att det är enkelt att sitta längst bak i en föreläsningssal och försvinna bort, och att det oftast inte får så svåra konsekvenser. Den möjligheten finns troligtvis på yrkeshögskolan också men mitt helhetsintryck är att de allra flesta verkligen försökte vara fokuserade och delaktiga i undervisningen. Den naturliga frågan kommer: Varför verkar studenterna vara så motiverade? Troligtvis finns det flera saker som spelar in. En bidragande faktor skulle kunna vara att jag är med på lektionerna vilket gör att klassen “skärper” sig lite extra. Det är dock sannolikt inte hela sanningen. Istället tror jag att många studenter har både en förhållandevis stark yttre och inre motivering för att klara studierna. Yttre motivation kännetecknas av yttre belöning eller straff, exempelvis högre/lägre lön, medan inre motivation är lustbetonat och kännetecknas av ett eget intresse för själva uppgiften (Elmholdt, Keller, & Tanggaard, 2013). Den yttre motivationen för studenterna kan exempelvis vara att de kan söka vissa jobb, eventuellt få högre lön än tidigare, etc. Inre motivationen kan vara ett genuint intresse för ämnet de läser. Min uppfattning av yrkeshögskoleutbildningarna är att de är ganska specifika i sin inriktning, vilket gör det troligt att de som söker utbildningarna är intresserade av just det som undervisningen handlar om.

Plats i korridoren där studenter kan sitta under raster, plugga och äta lunch/fika.

Under en rast pratade jag med en lärare som berättade att hans uppfattning är att studenterna på yrkeshögskola har en annan “sense of urgency” än studenter på gymnasiet och högskolan. Jag måste vara ärlig och erkänna att jag inte riktigt vet vad han menade men jag tolkar det som att han menade att de allra flesta som går yrkeshögskolan har tidigare jobberfarenhet och känner ett starkare behov för att få ett visst jobb eller en viss position, medan gymnasieelever och högskolestudenter har en vagare bild av vad de kommer göra efter utbildningen. Detta gör att de inte har så bråttom att komma dit, att bli klara med sin utbildning. Personligen tror jag att den uppfattade höga motivationen bland många studenter kommer från en kombination av att de läser utbildningar som är förhållandevis korta (ca två år), tillämpade, specifika, leder med stor sannolikhet till jobb och att de är intresserade av själva ämnet. Detta skiljer sig från både gymnasie- och högskolestudier som är både bredare och längre.

Tack för idag och hoppas att vi ses i till nästa inlägg igen!

Referenser

  • Elmholdt, C., Keller, H. D., & Tanggaard, L. (2013). Ledarskapets psykologi.Malmö: Gleerups.