Blog 1: Om YRGO, mina första intryck och tankar

Till att börja med: Hej och välkommen till min blogg! Detta är mitt första inlägg, vilket känns spännande. Jag har aldrig tidigare skrivit en blogg, så detta kan bli intressant. Here we go!

Bild av entrén in till YRGO:s lokaler på Lindholmen.

Om YRGO

Organisationen som jag gör min VFU på är YRGO, en yrkeshögskola i Göteborg uppdelad på fyra olika platser. Jag kommer fokusera min VFU på teknik, byggteknik och samhällsbygge. Av den anledningen är jag mestadels på Lindholmen, där YRGO har dessa utbildningar. Dock kommer jag också att åka till Svanesund ibland eftersom de har en anläggningsdykarutbildning där. Anledningen till att jag vill åka och titta på just den utbildningen är för att den är väldigt praktiskt och i en helt annan miljö än den andra utbildningen på YRGO. Det finns helt andra säkerhetsaspekter, kommunikation under vatten, etc., som gör det väldigt intressant att titta på. Jag kommer alltså mestadels vara på Lindholmen men vissa dagar i Svanesund.

YRGO är som sagt en yrkeshögskola och drivs av Göteborg Stad. Utbildningar som de har är inom följande sektorer:

  • Bageri och restaurang
  • Besöksnäring och hotell
  • Byggteknik och samhällsbyggnad
  • Ekonomi och administration
  • Media och kommunikation
  • Teknik och IT
  • Transport
  • Vård och omsorg
  • Uppdragsutbildning för företag och organisationer

Varje sektor har en rektor, som är chef för utbildningsledarna inom en sektor. En utbildningsledare kan en säga är ansvarig för en eller ett fåtal utbildningar inom sektorn (även personalansvar). Sedan har enstaka lärare ansvaret för en viss kurs. Förutom lärare anställda på YRGO är det även vanligt att exempelvis konsulter har kurser. Chefen för rektorerna är den verksamhetsansvarige.

Som jag nämnde finns det både lärare, som är fastanställda, och konsulter som är ansvariga för kurser. Det finns inget krav på att en måste har lärarlegitimation för att få undervisa på YRGO, vilket jag tycker är intressant. Det kan vara en sak att titta på när jag går med på undervisningen, alltså att försöka se om det finns någon observerbar skillnad i hur legitimerade och icke-legitimerade lärare/konsulter undervisar. Vad jag har förstått har de som undervisar på YRGO väldigt varierande bakgrunder, exempelvis har vissa lärarbakgrund medan andra kommer från industrin.

De flesta utbildningar som YRGO har är på 80 veckor, vilket motsvarar två års heltidsstudier och 400 yrkeshögskolepoäng. Under utbildningen är det vanliga att ha två så kallade LIA: lärande i arbete. Det är alltså två praktikperioder som studenterna har ute i någon verksamhet kopplad till deras utbildning.

På varje våning finns ett matrum. Det på bilden är till för studenterna och det finns ett liknande för personalen.

Första intryck och tankar

Jag har blivit varmt välkommen till YRGO av både handledare, rektor och lärare, vilket har känts väldigt roligt. Hittills har jag mest pratat med handledaren och andra lärare om vad jag kan göra och vart jag kan vara med. Jag har fått intrycket att jag kommer få vara med på det mesta som jag vill vara med på och det känns väldigt roligt. Senare i veckan kommer jag att åka upp till Svanesund för att vara med anläggningsdykarna, vilket känns väldigt spännande. Det är en helt annan lärandemiljö än klassrummet eftersom de göra dykningar väldigt ofta, där säkerhet är viktigt på ett helt annat sätt. Dessutom ska det bli intressant att se hur kommunikation fungerar under vatten, även om jag själv inte kommer att vara under vatten.

Under VFU:n kommer jag troligtvis mestadels vara med i undervisning men jag hoppas även att jag kan få vara med i planeringsarbeten och andra läraraktiviteter på skolan, för att få en djupare inblick i hur lärarna arbetar. Jag har bollat lite idéer med min handledare om vad jag skulle kunna skriva rapporten om och det som låter mest intressant hittills är att titta på två klasser som läser samma kurser men där den ena klassen har tidigare erfarenheter från industrin medan den andra klassen inte har det. Det skulle kunna vara intressant att titta på elevernas förståelse och hur samma lärare anpassar lektionen till de två klasserna, om de nu gör det.