ifm electronic som organisation

Under veckan har jag varit två dagar på praktiken varav en på fält och en på kontoret. Dagen på kontoret bjöd på teknikfördjupning och framför allt en intervju kring organisationen.

Jag ville under intervjun ta tillfället i akt att prata om organisationen, de olika rollerna och strukturen i företaget samt hur deras framtidsutsikter ser ut. Detta inlägg kommer att handla om hur företaget är uppbyggt hierarkiskt här i Göteborg samt hur de står i förhållande till resten av den internationella organisationen.

Högst upp i den hierarkiska kedjan på ifm electronic AB står företagets VD. Under honom finns även en vice VD som även har titeln Product marketing director. Den närmaste chefen för företagets VD sitter i högsta ledningen i Tyskland som i sin tur är chef för hela North West Europe. Någonting som är otroligt positivt med företaget är att de har en privat ägare och att det inte är börsnoterat. Idag är koncernchefen en person som tillhör en av de två ägarfamiljerna. En stor fördel med att företaget är familjeägt är att långsiktighet är viktigare än att göra bra kvartalsrapporter.

När det kommer till hierarkin i Sverige så är organisationen mycket platt. Rangordningen går: VD – avdelningschefer – övriga och de är noga med att det ska vara okomplicerat och just platt. De har ett ömsesidigt förtroende till varandra och räknar med att alla gör vad de ska. De litar på att människor tar ansvar och kontrollerar inte så hårt. En kommentar från min sida är att jag tror på att detta skapar en atmosfär där man blir fokuserad på sitt arbete samt en vilja från varje individ att prestera.

Någonting man också kan säga om organisationen är att det är en säljorganisation där de allra flesta har kundkontakt. Det är därför väldigt viktigt att de anställda agerar enligt detta och tänker på att de mer eller mindre hela tiden “säljer”.

Jag frågar lite om vilka stakeholders företaget har för att få reda på vart ifm electronic AB:s resultat rapporteras. Med stakeholdes talar jag om vem som helst som har ett intresse av bolagets resultat (Maylor, 2010). Då bolaget är privatägt så är den största stakeholdern ägarna och i sin utsträckning ledningen. De är intresserade av vilka resultat bolaget gör rent ekonomiskt, men även exempelvis hur snabbt de kommer igång att sälja nya produkter och lyckas med marknadsområden som man vill expandera inom.