Ett familjeföretag med över 5500 anställda i över 70 länder!

I veckan har jag varit på kontoret två lite kortare dagar och en dag ute på spännande företag såsom Electrolux och Arla, men detta inlägg skall handla om ifm electronic som organisation och dess ledarstrukturer. Jag har denna vecka fått möjlighet att ställa mer frågor kring organisationen och ledarskapet i en intervju med en av medarbetarna. Jag har även varit på plats en längre tid vilket gör det lättare att greppa hur organisationen ser ut. Ledarskapet har jag även fått uppleva när jag varit med Jonathan och när jag suttit på kontoret.

Som jag beskrev i mitt första inlägg så är de ca 25 personer på kontoret i Göteborg och som jag nämner i titeln till inlägget så är ifm electronic ett företag med över 5500 anställda världen över. Bolaget startades 1969 och drivs nu av grundarnas söner vilket gör att bolaget än idag är familjeägt. Att företaget inte är börsnoterat gör att man inte har några aktieägare att tillfredsställa utan kan ha mer långsiktiga mål.

När det kommer till säljavdelningen så ser den “hierarkiska rangordningen” bland personal ut som följer: VD, vice VD, försäljningschef, säljare. Utöver dem finns även teknisk support, tekniska experter, produktexperter, marknadsansvariga samt ekonomi- och orderavdelning. Jag får känslan av att strukturen är väldigt platt och i det öppna kontorslandskapet sitter alla, även VD:n.

Det är en väldigt glad och harmonisk stämning på arbetsplatsen och jag får känslan av att motivationen är hög. Jag upplever vid flera tillfällen när jag är med Jonathan att det är en väldigt positiv ton och man talar positivt om arbetet som sker. Det är tydligt att man strävar mot gemensamma mål och team-känslan infinner sig då man hela tiden ger varandra beröm, uppmuntring och stöd i alla frågor som rör arbetet.

Jag har talat lite med säljchefen om feedback och han är noga med att uppmärksamma när säljarna gör ett bra jobb. Han kan t.ex. vid tillfällen då moderbolaget ger positiv feedback kring arbetet de gör i Sverige vidarebefordra det till säljarna. På samma sätt följer han upp utvecklingen för att coacha, stötta och ge feedback kring hur arbetet går.

Det ledarskap jag främst kommit i kontakt med är det från försäljningschefen. Hans uppgift är att leda försäljningsorganisationen att nå fastställda mål och arbetar med “frihet under ansvar”. Genom att ge stor frihet förväntar han sig att man tar eget ansvar. Denna typ av ledarskap gör att säljarna kan planera sin egen tid och slipper rapportera ständigt om hur det går. Förutom att ha koll på hur det går för säljarna så coachar och stöttar försäljningschefen där det behövs. Han lägger även upp en plan tillsammans med säljarna för att de ska nå sina mål.

Det arbetar en innesäljare samt fyra utesäljare på göteborgskontoret. Dessa säljare har stöd från teknisk support, teknisk expertis samt produktexperter och jag skulle vilja beskriva dem som ett team som tillsammans arbetar för att tillfredsställa kundens behov. Gruppdynamiken är bra och jag får känslan av att teamet är sammansvetsat och i en “Synergy”-fas. Man märker att de arbetar mot gemensamma mål och att resultatet är större än vad som hade uppnåtts från varje anställd individuellt. (Maylor, 2010)

Jag har inte hunnit undersöka VD:n och vice VD:ns arbetsuppgifter men de arbetar mycket internationellt och främst då mot moderbolaget i Tyskland. Här i Sverige har de ett mer övergripande ansvar för att sprida ifm electronic som företag och deras visioner på marknaden.

Det är mycket som styrs från moderbolaget i Tyskland och även om det ibland kan vara trixigt att få dem att förstå sig på den svenska marknaden så finns det en långsiktighet och ett tålamod hos moderbolaget. De känner för det mesta att moderbolaget lyssnar och om de har svårt att utföra någonting så grundar de i de flesta fall sina beslut på fakta. Genom att presentera denna fakta och inte bara svara blankt nej på frågor blir det lättare att ha förståelse för deras beslut vilket tyder på hur viktig kommunikationen är i en organisation. Det har funnits tillfällen där högt uppsatta inom företaget kommit till Sverige och de har i de allra flesta fall samma syn som de har i det svenska dotterbolaget. Det märks att de är på samma nivå och har förståelse för den svenska marknaden. Sverige är ett så kallat föregångsland och ett land som moderbolaget satsar mycket på när det kommer till nya produkter.

Referenser:

Maylor, H. (2010). Project Management. Essex: Pearson Education Limited