Direkt ut i hetluften!

07:45 står min handledare Jonathan utanför porten till min lägenhet. Nu låter det kanske bara som att detta är ett lyxigare sätt att komma till jobbet men arbetsdagen började faktiskt så fort Jonathan satte sig i bilen.

Jonathan är teknisk säljare på ifm electronic och det är honom jag i huvudsak skall följa under min tid på företaget. Jonathan är en så kallad “utesäljare” vilket innebär att han gör kundbesök på plats ute hos sina kunder.

ifm electronic är ett Tyskt bolag som finns över hela världen. Man tillverkar olika typer av givare och sensorer men har även tagit sig in på spännande marknader såsom vision-kameror samtidigt som man vill erbjuda sina kunder en helhetslösning i form av styrsystem och övervakning med hjälp av både hård- och mjukvara. Företaget har tre säljkontor i Sverige varav kontoret i Göteborg är det största med ca 25 anställda. Jag har tidigare varit på kontoret som ligger i Gårda men under min första vecka var jag tillsammans med min handledare ute i fält. Under onsdagen och torsdagen var jag på totalt sex kundbesök. Dagens blogginlägg kommer att handla om de olika besöken och hur Jonathan hanterade situationerna beroende av vilken kund vi träffade.

Första dagen hade vi tre besök bokade. Det första besöket var hos ett relativt stort konsultbolag och två män med lång erfarenhet i branschen. Konsultbolaget sysslade med processindustri och Jonathan visade upp ifm:s system kring hur man tar hand om signaler på ett smart sätt. Männen hade mycket erfarenhet och visste mycket väl vad som krävdes i deras industri, här handlade det därför främst för Jonathan om att berätta om fördelarna med att använda just ifm:s produkter. Jonathan presenterade sig själv samt företaget och därefter produkterna kunden skulle vara intresserad av varpå en diskussion följde kring vad kunden tyckte var mest intressant.

Det andra besöket var hos ett par konsulter som arbetade med produktionsanläggningar av olika slag och Jonathan har träffat dem vid ett flertal tillfällen. Besöket var ett sådant besök Jonathan bokade in för att han var i krokarna. Sådana besök använder Jonathan för att hålla en god relation men även för att uppdatera dem om nya produkter hos ifm samt höra vad de har för pågående projekt för att kunna föreslå förbättringar.

Det tredje besöket var hos ett företag som bygger maskiner. Maskinerna de bygger kräver både styrsystem och sensorer och de är kunder sedan tidigare. Jonathan presenterar nya och smarta produkter och pratar om projekten företaget har i rullning i dagsläget. Vi får även tillfälle att få en rejäl rundvandring kring deras nuvarande projekt. Mötet höll på i två timmar och det märktes tydligt att männen visste vad de höll på med. Företaget hade redan leverantörer med liknande produkter som ifm men då utvecklingen sker snabbt är Jonathan där för att informera om ifm:s smarta system. Kunden som redan förstod sig på tekniken ville testa ifm:s produkter och Jonathan satte därför ihop ett kit som de skulle få testa. Detta är ett sätt att låta kunderna lära känna produkterna.

Under torsdagen fortsatte kundbesöken. Även idag sysslade kunderna med helt olika saker, behövde olika produkter och hade olika baskunskap. Det första besöket var hos en tillverkande industri hos en man som skötte underhållet i fabriken. Fabriken hade äldre metoder när det kom till övervakning och Jonathan lobbade för framtiden när det kom till exempelvis vibrationsgivare för förebyggande underhåll.

Andra besöket för dagen var hos ett inspirerande innovationsbolag som arbetar med framtida energilösningar. Mannen vi träffade var otroligt duktig på området och här handlade det främst för Jonathan att sälja in sitt företag och fördelarna som kommer i form av övervakning och andra nyheter de har på ifm. Här behövde kunden en helhetslösning och Jonathan presenterade ifm:s smarta och prisvärda system.

Tredje besöket för dagen var hos en konsultfirma som i uppdrag åt ett annat företag skulle detektera effekter automatiskt. Kontrollen ska ske på så vis att defekten i form av missfärgning på en produkt automatiskt ska upptäckas och larma. ifm arbetar som jag tidigare nämnt även med vision-kameror vilket Jonathan föreslagit för konsultbolaget att de ska använda. Jonathan har sedan ordnat en träff tillsammans med en tekniker på ifm som är expert på just den produkten. Teknikern har tidigare gjort lite tester på kontoret och visade nu personerna på konsultbolaget vilka resultat han fått fram samt lärde dem hur man använde kamerorna. Detta var en tydlig lärandesituation där teknikern lärde männen som skulle använda kameran hur programmet fungerade. Produkten är komplicerad och det gäller, precis som när det kommer till gymnasielärarrollen, att vara noggrann med vad man säger och lägga upp mötet på ett sätt som underlättar lärandet. Det gäller på samma sätt att skapa fokus på rätt område och inte virra in kunderna på sådant som är oviktigt. Jag kunde direkt relatera till min undervisning i Teknik 1 under VFU 2.

Mina två första dagar på företaget präglades av många olika typer av kundmöten där det handlade om allt från att presentera hela företaget och vilka produkter ifm har till att mer i detalj prata med andra experter om vad som skiljer ifm från dess konkurrenter och mer i detalj beskriva hur produkterna fungerar. En stor del av arbetet handlar för Jonathan om att bygga relationer och anpassa underlaget beroende av vem kunden är. Arbetet handlar absolut om att sälja men Jonathan arbetar även mycket med är att lobba för framtiden genom att visa upp och lära kunderna om sin produkter för att de ska se fördelar med, och använda ifm:s produkter. Många av projekten hos företagen är i en ganska sen fas och då är det många gånger beslutat vilka system de ska använda. Då handlar det om att ta reda på vad som varit problematiskt eller dyrt för att i ett senare projekt leverera sina system. Många av kunderna kan otroligt mycket, men inte alltid om ifm:s produkter och system specifikt. Lärandet i yrket är därför väldigt olika beroende på vilken kund man träffar.

ifm electronic har ett brett utbud av produkter och jag tycker att det har varit väldigt roligt att höra på alla smarta lösningar som finns samt träffa alla kunder som är intresserade och nyfikna på produkterna. Yrket innefattar mycket presentationer och förklaringar vilket gör att jag känner att min roll som lärare definitivt kan tillämpas vid dessa kundmöten. Inget möte är det andra likt då kunderna har olika förkunskaper och behov. Att yrket inte enbart handlar om att sälja utan om bygga relationer och att visa upp och lära kunderna om produkterna känns väldigt roligt.