Ett familjeföretag med över 5500 anställda i över 70 länder!

I veckan har jag varit på kontoret två lite kortare dagar och en dag ute på spännande företag såsom Electrolux och Arla, men detta inlägg skall handla om ifm electronic som organisation och dess ledarstrukturer. Jag har denna vecka fått möjlighet att ställa mer frågor kring organisationen och ledarskapet i en intervju med en av medarbetarna. Jag har även varit på plats en längre tid vilket gör det lättare att greppa hur organisationen ser ut. Ledarskapet har jag även fått uppleva när jag varit med Jonathan och när jag suttit på kontoret.

Som jag beskrev i mitt första inlägg så är de ca 25 personer på kontoret i Göteborg och som jag nämner i titeln till inlägget så är ifm electronic ett företag med över 5500 anställda världen över. Bolaget startades 1969 och drivs nu av grundarnas söner vilket gör att bolaget än idag är familjeägt. Att företaget inte är börsnoterat gör att man inte har några aktieägare att tillfredsställa utan kan ha mer långsiktiga mål.

När det kommer till säljavdelningen så ser den “hierarkiska rangordningen” bland personal ut som följer: VD, vice VD, försäljningschef, säljare. Utöver dem finns även teknisk support, tekniska experter, produktexperter, marknadsansvariga samt ekonomi- och orderavdelning. Jag får känslan av att strukturen är väldigt platt och i det öppna kontorslandskapet sitter alla, även VD:n.

Det är en väldigt glad och harmonisk stämning på arbetsplatsen och jag får känslan av att motivationen är hög. Jag upplever vid flera tillfällen när jag är med Jonathan att det är en väldigt positiv ton och man talar positivt om arbetet som sker. Det är tydligt att man strävar mot gemensamma mål och team-känslan infinner sig då man hela tiden ger varandra beröm, uppmuntring och stöd i alla frågor som rör arbetet.

Jag har talat lite med säljchefen om feedback och han är noga med att uppmärksamma när säljarna gör ett bra jobb. Han kan t.ex. vid tillfällen då moderbolaget ger positiv feedback kring arbetet de gör i Sverige vidarebefordra det till säljarna. På samma sätt följer han upp utvecklingen för att coacha, stötta och ge feedback kring hur arbetet går.

Det ledarskap jag främst kommit i kontakt med är det från försäljningschefen. Hans uppgift är att leda försäljningsorganisationen att nå fastställda mål och arbetar med “frihet under ansvar”. Genom att ge stor frihet förväntar han sig att man tar eget ansvar. Denna typ av ledarskap gör att säljarna kan planera sin egen tid och slipper rapportera ständigt om hur det går. Förutom att ha koll på hur det går för säljarna så coachar och stöttar försäljningschefen där det behövs. Han lägger även upp en plan tillsammans med säljarna för att de ska nå sina mål.

Det arbetar en innesäljare samt fyra utesäljare på göteborgskontoret. Dessa säljare har stöd från teknisk support, teknisk expertis samt produktexperter och jag skulle vilja beskriva dem som ett team som tillsammans arbetar för att tillfredsställa kundens behov. Gruppdynamiken är bra och jag får känslan av att teamet är sammansvetsat och i en “Synergy”-fas. Man märker att de arbetar mot gemensamma mål och att resultatet är större än vad som hade uppnåtts från varje anställd individuellt. (Maylor, 2010)

Jag har inte hunnit undersöka VD:n och vice VD:ns arbetsuppgifter men de arbetar mycket internationellt och främst då mot moderbolaget i Tyskland. Här i Sverige har de ett mer övergripande ansvar för att sprida ifm electronic som företag och deras visioner på marknaden.

Det är mycket som styrs från moderbolaget i Tyskland och även om det ibland kan vara trixigt att få dem att förstå sig på den svenska marknaden så finns det en långsiktighet och ett tålamod hos moderbolaget. De känner för det mesta att moderbolaget lyssnar och om de har svårt att utföra någonting så grundar de i de flesta fall sina beslut på fakta. Genom att presentera denna fakta och inte bara svara blankt nej på frågor blir det lättare att ha förståelse för deras beslut vilket tyder på hur viktig kommunikationen är i en organisation. Det har funnits tillfällen där högt uppsatta inom företaget kommit till Sverige och de har i de allra flesta fall samma syn som de har i det svenska dotterbolaget. Det märks att de är på samma nivå och har förståelse för den svenska marknaden. Sverige är ett så kallat föregångsland och ett land som moderbolaget satsar mycket på när det kommer till nya produkter.

Referenser:

Maylor, H. (2010). Project Management. Essex: Pearson Education Limited

Lärandeaktivitet och övernattning!

Denna vecka var det dags för besök på lite längre avstånd från Göteborg. Vid längre resor planerar Jonathan in flera besök under två dagar och övernattar för att slippa onödigt mycket tid i bilen. Denna veckan fick jag möjligheten att åka med!

Under den första dagen besökte vi tre olika företag och under den andra dagen ett par större bruk. Åter igen var alla besök väldigt intressanta och jag skulle gärna berätta mer om dem, men i detta blogginlägg kommer jag istället att rikta in på ett besök som man tydligt kan koppla till en lärandeaktivitet. Många av Jonathans kundbesök handlar om att lära ut men vid detta besök stod undervisningen i fokus.

Under den första dagen träffade vi ett företag med anledning att de ville veta mer om någonting som kallas för I/O-link. I/O-link är någonting som ifm tillsammans med många andra företag utvecklar. I/O-link är kortfattat en applikation som gör att man kan plocka ut långt mer information ur givarna och sensorerna som företaget utvecklar än vad man tidigare kunnat. Man kan exempelvis “prata” med sensorn för att höra om den är på väg att gå sönder eller enkelt göra inställningar. Hur som helst handlar det om en applikation som är smart och som företaget nu även vill få ut till sina kunder. Kunden vi träffade idag var ett konsultbolag som bygger maskiner åt andra företag och de ville lära sig mer om applikationen.

Jag valde att utnyttja den teknik vi använt när vi auskulterat lektioner under VFU 2. Då vi har auskulterat på skolorna har vi titta på någonting specifikt såsom “uppstart av en lektion” eller “variation i undervisningen”. Jag valde idag att generellt se till vad Jonathan gjorde bra och dåligt när han undervisade kunden kring I/O-link.

Jonathan började med att prata lite allmänt om hur det gick för företaget för att få igång snacket och öppnade sedan med att fråga om vad de 4 personerna som är anställda på konsultbolaget har för tidigare erfarenhet kring I/O-link. Det visar sig att ett par av dem hört talas om det men att ingen har arbetat med det. Därefter introducerar Jonathan vad han vill tala om utefter det han fått reda på kring personernas tidigare kunskap. Jag tycker att han inleder bra, fångar intresset och förbereder de som lyssnar om vad som komma skall.

Jonathan gick sedan igenom hur man kan programmera de olika givarna. När han pratar visar han hela tiden vad han gör på skärmen så att alla säkert hänger med. Jonathan började sedan tala om ytterligare en produkt som kan användas med sensorerna han pratat om. Han är mycket pedagogisk när han talar om denna produkt och talar målande så att man förstår sambanden. Vid flera tillfällen använder Jonathan även exempel från verkligheten.

Jonathan höll under hela genomgången ett lugnt tempo. Detta gjorde att de som lyssnade fick möjlighet att fundera, reflektera och komma med frågor. Han började med att berätta om grunderna för att sedan kunna gå över till ytterligare och mer avancerade funktioner. Han gör även personerna medvetna om att det finns mycket som han inte kommer att ta upp nu.

De som lyssnade hade alla olika kompetens och det var en av dem som talade Jonathans “språk” på så sätt att han var kunnig inom området. Jonathan vände sig då emellanåt till honom för att få fram lite mer avancerad information samtidigt som han i övrigt försökte anpassade språket till de övriga. Genomgången var framgångsrik och även om personerna ställde frågor under tiden så avslutade Jonathan med att höra om de hade fler frågor om produkterna.

Jonathan beskriver senare för mig att man måste göra en avvägning kring hur avancerad nivå man ska lägga språket beroende på vilka som är i rummet. Ofta är det de som kan mest som kommer att vara de som står för beslutet att använda ifm:s produkter och då är det även viktigast att de förstår hur produkterna fungerar.

Det finns alltså stora likheter med en lektion på gymnasiet. Uppstarten, utrymme till öppna frågor, anpassning till individerna i gruppen, visa samtidigt som man pratar, att ta till verklighetsexempel och avslut är exempel på sådana saker som sker likadant på gymnasiet. På samma sätt som i skolan försöker Jonathan få alla att förstår men skillnaden är att han inte har det kravet. Eftersom alla de som var på mötet arbetar på samma arbetsplats så är det viktigast att åtminstone en individ förstår. Detta tillsammans med storleken på “elevgrupp” är de stora skillnaderna mot en lektion i skolan.

Blixthalka blev en spännande vecka på kontoret!

Min andra praktikvecka började med att jag i sedvanlig ordning blev upphämtad av Jonathan. Idag var det Kungshamn som stod på schemat men när vi närmar oss Stenungsund blir vi tvungna att vända på grund av ren blixthalka som gjorde det omöjligt att komma fram.

Istället för de planerade kundbesöken åkte vi in till kontoret i Gårda. På kontoret sitter säljarna (då de inte är ute på vägarna) tillsammans med teknisk support, produktexperter, ekonomi-, marknad- och orderavdelning samt VD för Sverige. Jag har under ett tidigare besök hälsat på många av de som sitter på kontoret men dagen gav möjlighet att hälsa på och prata med de jag tidigare inte träffat.

Jag var under hösten på Svenska Mässan där ifm ställde ut. Väl där pratade jag med lite olika säljare och tekniker och fick reda på att de även sysslar med utbildning i viss utsträckning. Ifm utbildar kunder vid behov och har inte något särskilt material eller färdiga kurser. På mässan la jag därför fram förslaget om att hjälpa ifm med deras utbildningar i samband med ett exjobb. Idag tog jag därför även tillfället i akt att prata med de tekniker som har hand om den utbildning som sker, för att höra mer om vilket behov de har och vad de behöver hjälp med. Det visade sig att behovet finns från flera olika kunder, däribland Chalmers, att bli utbildade inom olika områden som ifm är verksamma i.

Senare under eftermiddagen visade Jonathan lite mer om de produkterna han säljer mest av och jag tog tillfället i akt att tala med teknisk support som visade mig labbet de har i byggnaden. I labbet utför teknikerna exempelvis tester på produkter efter förfrågan av kunder och sätter ihop ”testkit” som kunderna kan prova.

Under onsdagen var Jonathans ursprungliga plan att åka till Jönköping för mässa men han ändrade detta med kort varsel till att sitta inne på kontoret. Jonathan hade ingen direkt plan för dagen så jag passade på att lära mig mer om produkterna som ifm electronic säljer. Till att börja med fortsatte Jonathan att visa lite mer om produkterna han är ute och säljer hos sina kunder. Han förklarade om vad fördelarna är med deras smarta system. Kort sagt handlar det om att man på ett enkelt sätt kan övervaka sina givare och sensorer och få ut en mängd mer information än från ett traditionellt system. Detta är delvis vad ifm riktar in sig på, att skapa smartare system och kommunikation hos sina kunder. För att ytterligare fördjupa mig i hur signalerna behandlas och hur övervakningen sker så spenderade jag ett par timmar hos en av teknikerna som gav massa spännande information om ”industri 4.0” som dessa nya system går under. Han visade exempelvis hur han på sin egen datorskärm kunde se hur processen på ett större företag här i Sverige ser ut i realtid.

Förutom större produktkännedom som kommer att hjälpa mig att förstå vad Jonathan pratar om när vi är ute på besök i fortsättningen så har jag även satt mig in i hur Jonathan gör när han tar kontakt med nya och befintliga kunder. Jonathan har ett system där han ser sina nuvarande kunder och vad de handlar i nuläget. Utifrån registret ringer Jonathan upp kunderna dels för att kolla läget men även då han har någonting nytt han vill presentera för dem. Det gäller därför att ha kännedom kring vad företagen sysslar med. Exempelvis gäller det att lyssna till vad företagen har aktuellt i dagsläget och om man kan hjälpa dem. Förutom befintliga kunder letar Jonathan även nya kunder. De nya kunderna får han kontakt med på olika vis såsom mässor, rekommendation från befintliga kunder och nyhetsblad etc. De flesta av Jonathans besök är dock till befintliga kunder och handlar om att arbeta för ett fortsatt samarbete.

Jag tar efter dagen med mig att både sälj- och teknikeryrket innefattar mycket lärande. ifm arbetar med tekniskt avancerade produkter och system och kunden vill gärna förstå vad de köper. Om man inte når fram till kunden med hur produkten fungerar kommer det att bli svårt att sälja någonting.

Direkt ut i hetluften!

07:45 står min handledare Jonathan utanför porten till min lägenhet. Nu låter det kanske bara som att detta är ett lyxigare sätt att komma till jobbet men arbetsdagen började faktiskt så fort Jonathan satte sig i bilen.

Jonathan är teknisk säljare på ifm electronic och det är honom jag i huvudsak skall följa under min tid på företaget. Jonathan är en så kallad “utesäljare” vilket innebär att han gör kundbesök på plats ute hos sina kunder.

ifm electronic är ett Tyskt bolag som finns över hela världen. Man tillverkar olika typer av givare och sensorer men har även tagit sig in på spännande marknader såsom vision-kameror samtidigt som man vill erbjuda sina kunder en helhetslösning i form av styrsystem och övervakning med hjälp av både hård- och mjukvara. Företaget har tre säljkontor i Sverige varav kontoret i Göteborg är det största med ca 25 anställda. Jag har tidigare varit på kontoret som ligger i Gårda men under min första vecka var jag tillsammans med min handledare ute i fält. Under onsdagen och torsdagen var jag på totalt sex kundbesök. Dagens blogginlägg kommer att handla om de olika besöken och hur Jonathan hanterade situationerna beroende av vilken kund vi träffade.

Första dagen hade vi tre besök bokade. Det första besöket var hos ett relativt stort konsultbolag och två män med lång erfarenhet i branschen. Konsultbolaget sysslade med processindustri och Jonathan visade upp ifm:s system kring hur man tar hand om signaler på ett smart sätt. Männen hade mycket erfarenhet och visste mycket väl vad som krävdes i deras industri, här handlade det därför främst för Jonathan om att berätta om fördelarna med att använda just ifm:s produkter. Jonathan presenterade sig själv samt företaget och därefter produkterna kunden skulle vara intresserad av varpå en diskussion följde kring vad kunden tyckte var mest intressant.

Det andra besöket var hos ett par konsulter som arbetade med produktionsanläggningar av olika slag och Jonathan har träffat dem vid ett flertal tillfällen. Besöket var ett sådant besök Jonathan bokade in för att han var i krokarna. Sådana besök använder Jonathan för att hålla en god relation men även för att uppdatera dem om nya produkter hos ifm samt höra vad de har för pågående projekt för att kunna föreslå förbättringar.

Det tredje besöket var hos ett företag som bygger maskiner. Maskinerna de bygger kräver både styrsystem och sensorer och de är kunder sedan tidigare. Jonathan presenterar nya och smarta produkter och pratar om projekten företaget har i rullning i dagsläget. Vi får även tillfälle att få en rejäl rundvandring kring deras nuvarande projekt. Mötet höll på i två timmar och det märktes tydligt att männen visste vad de höll på med. Företaget hade redan leverantörer med liknande produkter som ifm men då utvecklingen sker snabbt är Jonathan där för att informera om ifm:s smarta system. Kunden som redan förstod sig på tekniken ville testa ifm:s produkter och Jonathan satte därför ihop ett kit som de skulle få testa. Detta är ett sätt att låta kunderna lära känna produkterna.

Under torsdagen fortsatte kundbesöken. Även idag sysslade kunderna med helt olika saker, behövde olika produkter och hade olika baskunskap. Det första besöket var hos en tillverkande industri hos en man som skötte underhållet i fabriken. Fabriken hade äldre metoder när det kom till övervakning och Jonathan lobbade för framtiden när det kom till exempelvis vibrationsgivare för förebyggande underhåll.

Andra besöket för dagen var hos ett inspirerande innovationsbolag som arbetar med framtida energilösningar. Mannen vi träffade var otroligt duktig på området och här handlade det främst för Jonathan att sälja in sitt företag och fördelarna som kommer i form av övervakning och andra nyheter de har på ifm. Här behövde kunden en helhetslösning och Jonathan presenterade ifm:s smarta och prisvärda system.

Tredje besöket för dagen var hos en konsultfirma som i uppdrag åt ett annat företag skulle detektera effekter automatiskt. Kontrollen ska ske på så vis att defekten i form av missfärgning på en produkt automatiskt ska upptäckas och larma. ifm arbetar som jag tidigare nämnt även med vision-kameror vilket Jonathan föreslagit för konsultbolaget att de ska använda. Jonathan har sedan ordnat en träff tillsammans med en tekniker på ifm som är expert på just den produkten. Teknikern har tidigare gjort lite tester på kontoret och visade nu personerna på konsultbolaget vilka resultat han fått fram samt lärde dem hur man använde kamerorna. Detta var en tydlig lärandesituation där teknikern lärde männen som skulle använda kameran hur programmet fungerade. Produkten är komplicerad och det gäller, precis som när det kommer till gymnasielärarrollen, att vara noggrann med vad man säger och lägga upp mötet på ett sätt som underlättar lärandet. Det gäller på samma sätt att skapa fokus på rätt område och inte virra in kunderna på sådant som är oviktigt. Jag kunde direkt relatera till min undervisning i Teknik 1 under VFU 2.

Mina två första dagar på företaget präglades av många olika typer av kundmöten där det handlade om allt från att presentera hela företaget och vilka produkter ifm har till att mer i detalj prata med andra experter om vad som skiljer ifm från dess konkurrenter och mer i detalj beskriva hur produkterna fungerar. En stor del av arbetet handlar för Jonathan om att bygga relationer och anpassa underlaget beroende av vem kunden är. Arbetet handlar absolut om att sälja men Jonathan arbetar även mycket med är att lobba för framtiden genom att visa upp och lära kunderna om sin produkter för att de ska se fördelar med, och använda ifm:s produkter. Många av projekten hos företagen är i en ganska sen fas och då är det många gånger beslutat vilka system de ska använda. Då handlar det om att ta reda på vad som varit problematiskt eller dyrt för att i ett senare projekt leverera sina system. Många av kunderna kan otroligt mycket, men inte alltid om ifm:s produkter och system specifikt. Lärandet i yrket är därför väldigt olika beroende på vilken kund man träffar.

ifm electronic har ett brett utbud av produkter och jag tycker att det har varit väldigt roligt att höra på alla smarta lösningar som finns samt träffa alla kunder som är intresserade och nyfikna på produkterna. Yrket innefattar mycket presentationer och förklaringar vilket gör att jag känner att min roll som lärare definitivt kan tillämpas vid dessa kundmöten. Inget möte är det andra likt då kunderna har olika förkunskaper och behov. Att yrket inte enbart handlar om att sälja utan om bygga relationer och att visa upp och lära kunderna om produkterna känns väldigt roligt.