Vecka 2

Denna veckan har jag tillbringar två dagar i hälarna på min handledare. Några gånger varje dag är det möten och samtal där jag inte får vara med pga sekretess eller att det är känsliga elev- eller personalärenden. Då sitter jag och skriver eller läser och försöker ha lite koll på vad som händer uppe på expeditionen. Jag har ingen fast plats utan sitter i ett konferensrum, inne hos Camilla eller i en soffa beroende på vad som är ledigt. Torsdagen denna veckan blev lite annorlunda, då följde jag ett arbetslag på högstadiet under en dag.

Jag har också fått mitt schema för veckorna V47-51. På onsdagar kommer jag att vara inne på stadshuset och följa olika personer som arbetar med skolledning inom Kungsbacka Kommun. På Torsdagar kommer jag att följa en förskolechef på en nybyggd skola i kommunen och på måndagarna kommer jag att vara med min handledare Camilla på hennes skola

Organisation och ledarskap

Men denna veckan var jag alltså på skolan alla dagar
Veckan inleddes med ett möte med verksamhetschefen så då fick jag också en snabbkurs i hur förvaltningsorganisationen ser ut i kommunen för grundskolor och förskolor;

 • Kommunens Förvaltningschef – Förskola & Grundskola
 • Verksamhetschef (3 st), Torås tillhör Pedagogisk enhet Norr
 • Förskolechef /Rektor
 • Lärare/Fritidspedagoge/Annan personal

Sedan finns det också en politisk organisation;

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Nämnden för Grundskola & Förskola

När det gäller det pedagogiska ansvaret och beslut om skolans inre organisation har huvudmannen (kommunen) inga befogenheter utan där styrs rektorn av skolverkets krav. Rektor är alltså ansvarig för skolans resultat och för att uppföljning och utvärdering sker i förhållande till de nationella målen.

Rektorns egna ansvar märks väldigt tydligt på min praktikplats. Min handledare tar tillsammans med sin kollega med stor tydlighet ansvar för att skolans elever och personal mår bra så att bästa möjliga lärandemiljö kan skapas. I detta är också kommunikationen med föräldrar en viktig byggsten eftersom det är små barn på en grundskola till skillnad från de gymnasium jag har varit på tidigare. Där spelade föräldrarna en mer perifer roll än de gör här.

Camilla ledarskap bygger på att skapa och vidmakthålla goda och nära relationer. Det finns (nästan) inga fasta möten utan ledarskapet bygger på att vara synlig ute bland alla lärare flera gånger i veckan och fånga upp frågor och missförhållanden direkt. Camilla går en sväng, hejar och pratar med både lärare och elever samtidigt som hon lyssnar och spanar runt. Ställer sig i dörröppningen några minuter och kollar in i ett klassrum, går en sväng in i personalrummet, stannar och snackar med några elever som sitter och hänger i korridoren. Ser hon något som hon inte gillar tar hon det ofta direkt med berörd personal eller gör hon en  notis på en minneslista och tar det vid senare.
Camilla är chef för 50 personer vilket inom näringslivet hade setts som en alltför stor enhet. Inom skolan tillåts inte delegering av rektoransvaret så det går ju inte att bygga organisatoriska understrukturer.

Lärandet
I organisationen runt en rektor sker lärandet på många olika nivåer:

 1. Elevers lärande
 2. Pedagogers lärande (personlig och professionell utveckling)
 3. Lärarlagets lärande som ett team
 4. Skolans lärande som en gemensam skola.
 5. Rektorers lärande  (personlig och professionell utveckling)
 6. Enheten “Skolor/Förskolor i Vallda” lärande som ett team.

Vad är då rektorns roll i dessa olika lärprocesser och hur sker lärandet på min praktikplats?

Elevers lärande: Rektorn har ansvaret för skolans pedagogiska arbete men i klassrummet sköts ju detta av läraren. Spannet är stort mellan olika elevers förmåga och möjligheter, mycket större än vad jag har mött på gymnasiet. Ensamkommande flyktingbarn som är analfabeter när de kommer, introverta tysta barn som lätt försvinner i mängden, barn med olika diagnoser, högpresterande barn som vil ha bra betyg och barn som är lite på glid in i kriminalitet skall alla ges bästa möjliga förutsättningar varje dag av personalen.
Pedagogers lärande: Ledarskap i klassrummet är läsårets tema för fortsatt utveckling av skolan. Detta kommer att ske dels på lärar/personal-möten och dels med riktade insatser där det behövs. Pedagogers enskilda utvecklingsplan tar de själva ansvar för men rektorn måste godkänna. Camilla ser sig som en chef över 50 ledare som bör vara fullt kapabla att ta ansvar för sin egen fortbildning.
Lärarlagets lärande som ett team: Detta är en hjärtefråga på skolan, lärarlagen måste fungera väl som ett team. Det pratas mycket om Susan Wheelans grupppsykologi, i dagsläget är det ett lärarlag som Camilla tycker fungerar för dåligt så de får nu intensivhjälp av en beteendevetare för att kunna ta sig vidare i sin utveckling.
Skolans lärande som en gemensam skola: Det långsiktiga arbetet som har gjorts med konsulterna, det här behöver jag läsa i böckerna jag har fått för att kunna bättre.
Rektorers lärande  (personlig och professionell utveckling): Nätverkande, skolverket (inte mycket längre) kommunens ledarskapsutbildning har varit bra.
Enheten “Skolor/Förskolor i Vallda” lärande som ett team.: De skolor&förskolor som geografiskt ligger i Vallda har som mål att tillsammans hanstera alla elever i ett flöde från förskola till årksurs 9. I veckan har det beslutats om att en ny skola skall byggas och stå klar om några år och samtidigt pågår redan ett bygge av en ny Furulidsskola. Vilken skola som skall ha vilka årskurser och hur man skall bygga detta på ett gemensamt tänk är i i dagarna inte klart. Rektorer och förskolechefer har en egen grupp som leds av förskolechefen och den gruppen skall även förstärkas med en koordinerande roll som kallas enhetschef. Detta kommer nog att kräva lite arbete med det teamet framöver. Jag deltog i veckan på ett möte där dessa frågor diskuterades med utgångspunkt i en lokalinventering och det är tydligt att gruppen har lite arbete framför sig.

Det har varit en bra vecka med mycket intryck att smälta.